23.9.2019 Začiatok zimného semestra akademického roka 2019/2020!

Tešíme sa na Vás  v pondelok na hodinách, ktoré máte v rozvrhu.

 

 

Stojí za to byť sestrou?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Veríš na dobrú budúcnosť? Poď si ju zariadiť dobrým štúdiom!


Ponúkame ti odbor, ktorý je v praxi potrebný, ale nemá ho každý. Poď do Nitry a staň sa poradcom/poradkyňou!

Urgentná zdravotná starostlivosť

 

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Hodnotenie vzdelávania a učiteľov študentmi FSVaZ

Zapojte sa do hodnotenia procesu vzdelávania, ktoré ste absolvovali v akademickom roku 2018/2019!

Evalvovať, teda hodnotiť a oceňovať, môžu študenti proces vyučovania akademického roka 2018/2019. Hodnotenie vzdelávania a učiteľov študentmi fakulty prebieha v  súlade so Smernicou UKF č. 8/2018 Zásady hodnotenia vzdelávania a učiteľov študentmi univerzity a je zabezpečená úplná anonymita hodnotiteľa.

Evalváciu koordinuje Rada študentov FSVaZ. Individuálne môžu študenti hodnotiť vzdelávanie a učiteľov za letný, ale ešte aj zimný semester, 2018/2019 až do 30.7.2019.

Vysoká študentská účasť na hodnotení bude zárukou zvyšovania kvality poskytovaného vzdelávania prostredníctvom nápravy identifikovaných nedostatkov. Zároveň poskytnutá pozitívna spätná väzba zabezpečí, že ocenené postupy, metódy a formy vzdelávania budú „príkladom dobrej praxe“ pre ostatných pedagógov.

Čakáme na Vaše hodnotenia, ktoré pomáhajú zlepšovať štúdium u nás!

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem