Stojí za to byť sestrou?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Veríš na dobrú budúcnosť? Poď si ju zariadiť dobrým štúdiom!


Ponúkame ti odbor, ktorý je v praxi potrebný, ale nemá ho každý. Poď do Nitry a staň sa poradcom/poradkyňou!

Urgentná zdravotná starostlivosť

 

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Výzva na prihlasovanie do akreditovaných vzdelávacích programov na Ústave romologických štúdií!

Ústav romologických štúdií pripravil v rámci projektu Integrácia vzdelávania a výskumu na UKF s ohľadom na spoločenské potreby a požiadavky praxe (ZML-2018/1-945:191006) tri akreditované vzdelávacie programy pre odborníkov v praxi. Dva programy sú určené učiteľom a pedagogickým asistentom, ktorí pracujú s rómskymi deťmi a tretie vzdelávanie je pre pomáhajúcich profesionálov (napr. zamestnanci CPPPaP, terénni sociálni pracovníci, zamestnanci komunitných centier, zamestnanci mimovládnych organizácií, atď.), ktorí pracujú v pomáhajúcej profesii s Rómami alebo sa na takúto profesiu pripravujú.

Vzdelávacie programy pre pedagogických zamestnancov:

  1. Špecialista na výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.pdf
  2. Základy rómskeho jazyka pre pedagogických zamestnancov škôl.pdf

Vzdelávací program pre pomáhajúcich profesionálov:

  1. Romológia.pdf

Prihlasovanie na vzdelávanie otvorené do 9. 8. 2019. Vzdelávanie je bezplatné, náklady na ubytovanie, stravu a vzdelávacie materiály budú hradené zo zdrojov projektu.

Všetky dôležité informácie a prihlášky nájdete v prílohách!

PRIHLÁŠKY:
Špecialista na výchovu a vzdelávanie. - prihláška.docx
Základy rómskeho jazyka. - prihláška.docx
Romológia - prihláška.docx

V prípade otázok nás kontaktujte na: alebo

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem