Ďakujeme, že ste prišli! Tešíme sa na Vás všetkých v septembri! Prihlášky posielajte do 31.3.2020.

PONUKA ŠTÚDIA -> TU!

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Veríš na dobrú budúcnosť? Poď si ju zariadiť dobrým štúdiom!


Ponúkame ti odbor, ktorý je v praxi potrebný, ale nemá ho každý. Poď do Nitry a staň sa poradcom/poradkyňou!

Urgentná zdravotná starostlivosť

 

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Výzva na dodatočné prihlasovanie do vzdelávacích programov

RomológiaŠpecialista na výchovu a vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Vzhľadom k vysokému záujmu o vzdelávacie programy Romológia a Špecialista na výchovu a vzdelávanie detí zo SZP otvárame doplňujúce prihlasovanie do vzdelávacích programov a písomné prihlášky prijímame do 31.8.2019

Vzdelávací program Romológia je určený pomáhajúcim profesionálom (napr. zamestnanci CPPPaP, terénni sociálni pracovníci, zamestnanci komunitných centier, zamestnanci mimovládnych organizácií, atď.), ktorí pracujú v pomáhajúcej profesii s Rómami alebo sa na takúto profesiu pripravujú. Podmienkou je ukončené min. stredné vzdelanie s maturitou.

Do vzdelávacieho programu Špecialista na výchovu a vzdelávanie detí zo SZP sa môžu prihlasovať pedagogickí zamestnanci základných a stredných škôl, ktorí spĺňajú kvalifikačné podmienky vzdelania v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, majú absolvovaných aspoň šesť mesiacov pedagogickej činnosti a sú zaradení do kariérovej pozície špecialistu na výchovu a vzdelávanie detí zo SZP.

Vzdelávanie je bezplatné, náklady na ubytovanie, stravu a vzdelávacie materiály budú hradené zo zdrojov projektu.

Všetky dôležité informácie a prihlášky nájdete v prílohách!

Výzva na dodatočné prihlasovanie do vzdelávacích programov
Prihláška Špecialista na výchovu a vzdelávanie detí zo SZP

 

V prípade otázok nás kontaktujte na: , 0908/304136.

SJAJUJ
fsvaz prijimacie konanie siva

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem