Univerzitný Októberfest 

Ako správne začať akademický rok 2023/2024?

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Integrácia žiakov so zdravotným znevýhodnením na bežnej základnej škole z pohľadu asistentky učiteľky

Dňa 19.11.2019 sa na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied UKF v Nitre v rámci Študentských dní nitrianskych univerzít 2019 uskutočnila beseda s Mgr. Martinou Vavrovičovou a Mgr. Sylviou Krajčírovou. Témou besedy bola Integrácia žiakov so zdravotným znevýhodnením na základnej škole. Besedy sa zúčastnili študenti 3. ročníka bakalárskeho stupňa sociálnej práce v rámci predmetu Sociálna práca s osobami so zdravotným znevýhodnením. Dozvedeli sme sa podstatné informácie o problematike integrácie žiakov, konkrétne o legislatívnom vymedzení a podmienkach, ktoré musí spĺňať asistent učiteľa, či špeciálny pedagóg, o úlohách, ktoré zastáva pri tejto práci. Veľmi zaujímavé a podnetné boli najmä príklady z praxe – z každodennej práce so žiakmi priamo z pohľadu asistentky učiteľky a zároveň vyštudovanej sociálnej pracovníčky a špeciálnej pedagogičky. Dozvedeli sme sa, ako sa pracuje s týmito žiakmi, aké rôzne kompenzačné pomôcky sa dajú využívať, tiež aké učebné pomôcky si vyrábajú samy asistentky. Dôležitým východiskom pri tejto práci je najmä dobrá spolupráca medzi učiteľom – rodičom – špeciálnym pedagógom – asistentom učiteľa, ale aj vedením školy. Pri každom dieťati je dôležité zohľadniť jeho špecifiká viažuce sa ku konkrétnej poruche a tiež najmä jeho individualitu. Z týchto dôvodov je nevyhnutnosťou mať vypracovaný kvalitný Individuálny vzdelávací plán. Študenti mali viaceré podnety a otázky do diskusie. Zaujímali ich napr. aj aké vzdelanie a osobnostné predpoklady by mal mať človek na pozíciu asistenta učiteľa, aké sú platové podmienky, či je dostatok asistentov učiteľov na Slovensku. Sme veľmi radi, že si asistentky učiteľky našli čas a prišli sa s nami podeliť o svoje skúsenosti. Táto beseda bola naozaj veľmi podnetným časom, kedy sa študenti mali možnosť dozvedieť ako prebieha integrácia v praxi.

IMG 3491

 

Text: Mgr. Silvia Morávková

Fotografie: Mgr. Silvia Morávková

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem