Univerzitný Októberfest 

Ako správne začať akademický rok 2023/2024?

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Dokáže opustené dieťa odpustiť?

V rámci Študentských dní nitrianskych univerzít prebiehala dňa 18.11.2019 na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied, FSVaZ UKF v Nitre prednáška PhDr.et Mgr.Mareka Vadrnu, ktorý priblížil význam odpustenia vo vzťahu detí vyrastajúcich v centrách pre deti a rodiny (pôvodný názov detské domovy) k ich biologickým rodičom. PhDr. et Mgr. Marek Vadrna pracuje v mimovládnej organizácii Úsmev ako dar, ktorá sa už 37 rokov venuje práci s deťmi v ústavnej starostlivosti. Predstavil nové prístupy, ktoré sú zamerané na ošetrenie psychických zranení u detí, na naplnenie ich potrieb a v konečnom dôsledku sú zamerané na pomoc pri vysporiadaní sa s ťaživou minulosťou. Interaktívnou a pútavou formou predstavil študentom príklady dobrej praxe, kedy deti a mladí ľudia dokázali odpustiť svojim rodičom, že vyrastali v detských domovoch a boli neskôr schopní naplno, nezaťažene prežívať svoj ďalší život. Poukázal na skutočnosť, že odpustenie je mnohokrát dlhodobým procesom, počas ktorého sa deti na rodičov veľmi hnevajú a nechcú im odpustiť, pretože sú príliš zranené. Priblížil, aké ďalšie pocity deti v takomto procese prežívajú a ozrejmil faktory, ktoré môžu u detí proces odpustenia podporiť. Prednáška vyvolala u študentov záujem o bližšie spoznanie tejto problematiky a prejavili záujem o ďalšie stretnutie s prednášajúcim hosťom aj v budúcnosti.

IMG 20191118 100042

Text: PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem