Univerzitný Októberfest 

Ako správne začať akademický rok 2023/2024?

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Reminiscencie na konferenciu Romologické diskurzy RODI 2019

Ústav romologických štúdií Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre dňa 8.11 organizoval konferenciu Romologické diskurzy RODI 2019 (Vakeras pal o Roma) s podnázvom Výskum a vzdelávanie – inšpirácie zo zahraničia. Cieľom konferencie bola diskusia o možnostiach podpory vzdelávania a výskumu v oblasti rómskych štúdií (jazyk, dejiny, kultúra, sociálne postavenie, atď.) na základe inšpirácií, ktoré priniesli pozvaní zahraniční rečníci.

Otvorenie konferencie sa nieslo v duchu pripomenutia Medzinárodného dňa rómskeho jazyka, ktorý je stanovený na 5. novembra a jeho myšlienkou je vyzdvihnutie hodnoty rómskeho jazyka, podporu jeho zachovania a ochrany ako kultúrneho dedičstva ľudstva. Zároveň je pripomenutím, že rómsky jazyk je materinským jazykom mnohých ľudí a má svoje miesto v mnohojazyčnosti a mnohokultúrnosti sveta.

Účastníkov konferencie osobne pozdravili prorektor Univerzity Konštantína Filozofa, dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva a splnomocnenec Vlády SR pre národnostné menšiny. Prostredníctvom doc. Juriny Rusnákovej, PhD. všetkých prítomných pozdravila aj prezidentka SR, Zuzana Čaputová a verejná ochrankyňa práv, Mária Patakyová.

Myšlienku všetkých príhovorov vystihuje časť príhovoru prezidentky SR:

„Myslím si, že po tridsiatich rokoch je diskusia o tom, akými spôsobmi podporovať rozvoj rómskeho jazyka a kultúry v jej rôznorodých podobách a prejavoch, nesmierne dôležitá a stále aktuálna. A nielen pre príslušníkov a príslušníčky menšiny, ale aj pre celú spoločnosť. Myslím si, že jazyková, kultúrna, národnostná či náboženská rozmanitosť je cenným zdrojom kreativity, inšpirácie a aj sebapoznávania a rozvoja nás všetkých. Žiadna z kultúr neobsahuje celostné poznanie ľudského bytia a práve v kontakte s druhými dokážeme spoznať a prekonávať limity nášho nazerania na svet.“

V  prednáškach všetkých pozvaných rečníkov rezonovala myšlienka pochopenia odlišností ako obohacujúcej entity ľudského bytia a vzájomného porozumenia.

Hlavný rečník, prof. Hristo Kyuchukov, odborník v oblasti psycholingvistiky a sociolingvistiky, ale aj rómskeho jazyka, priniesol tému dôležitosti materinského jazyka pre psychický vývin dieťaťa v ranom detstve, vysvetlil základné lingvistické odlišnosti rómskeho jazyka a iných európskych jazykov a vývin teórie mysle u bilingválnych rómskych detí. Svoju inšpiratívnu vedeckú prácu priblížil cez zdieľanie vlastného životného príbehu a pripomenul dôležitosť komplexného prístupu k výskumu jazyka a kultúry.

Ďalšie dve prednášky sa venovali histórii Rómov a možnostiam v oblasti historického výskumu. Doc. Emine Dingec pôsobiaca na univerzite v tureckom Anadolu hovorila o sociálnom postavení Rómov v Osmanskej ríši, PhDr. Jana Horváthová, riaditeľka Múzea rómskej kultúry v Brne zasa o uchovávaní rómskej histórie a kultúry.

Na konferencii sme privítali aj predsedu Eurázijskej siete rómskych akademikov (ERAN) a riaditeľa siete Radio PATRIN, ktoré je novou formou komunitného a globálneho rozhlasového programu pre Rómov, pána Orphana Galjusa. Hlavnou myšlienkou jeho príspevku bola podpora identity, ale aj aktivizácia a participácia Rómov na rozvoji občianskej spoločnosti.

Účastníkmi konferencie boli pozvaní odborníci zaoberajúci sa romologickými diskurzami (učitelia rómskeho jazyka a rómskych reálií, výskumníci, zástupcovia mimovládneho sektora). Podnetnosť prednášok sa odzrkadlila v diskusii s rečníkmi. Boli otvorené viaceré romologické témy, ktorých riešenie je prioritou výskumu a vzdelávania.

FOTOGALÉRIA

Autorka: PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem