Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva oznamuje, že II. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2024/2025 sa neuskutoční v žiadnom študijnom odbore.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Výskumná spolupráca s katedrou Ošetrovateľstva Univerzity v Turku

V dňoch 19.-21.11.2019 sme na Katedre ošetrovateľstva FSVaZ UKF v Nitre privítali kolegyne z Univerzity v Turku z Fínska – prof. Riittu Suhonen, PhD. (riaditeľku Katedry ošetrovateľstva), Heli Virtanen, PhD. a prof. Leenu Salminen, PhD. Univerzita v Turku je druhou najväčšou univerzitou vo Fínsku.

Stretnutie s kolegyňami z Fínska nadväzovalo na predchádzajúcu spoluprácu v oblasti výskumu v ošetrovateľstve, pod grantovou schémou APVV projektu Researching Complex Interventions for Nursing. Obsahovými témami odborného programu boli dve oblasti: 1. skúsenosti s realizáciou medzinárodných výskumných projektov a rozvíjanie medzinárodnej spolupráce; 2. systém vzdelávania ošetrovateľstva vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania vo Fínsku a možnosti výmenných pobytov a stáži pre pedagógov a študentov. Vytvorenie Európskej interdisciplinárnej siete výskumníkov v ošetrovateľstve a zdieľanie vedomostí a expertíz ošetrovateľských výskumníkov v Európe považujeme za kľúčové aktivity pre rozvoj ošetrovateľstva ako vedného odboru. S kolegyňami sme diskutovali o potrebných stratégiách, ktoré musíme na Slovensku zrealizovať za účelom dosiahnutia špičkovej vedecko-výskumnej a odbornej úrovne, aká je už v niektorých európskych krajinách realitou, vrátane Fínska.

V poradí už tretia zahraničná návšteva na Katedre ošetrovateľstva v priebehu posledných dvoch rokov bola možná aj vďaka podpore celouniverzitného projektu „Internacionalizácia procesu vzdelávania a akademického prostredia na UKF v Nitre“ (projekt č. 001UKF-2/2016), ktorého koordináciu v rámci FSVaZ zabezpečuje prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.

PB211965

Autorka: doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem