Univerzitný Októberfest 

Ako správne začať akademický rok 2023/2024?

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Chráň svoje zdravie a nauč sa zachraňovať iných

V priestoroch Materskej školy na Čajkovského ulici v Nitre dňa 25. novembra 2019 pod vedením PhDr. Eriky Krištofovej, PhD. realizovali študenti 2. ročníka Nina Ovčíková, Anna Mária Gombáliková, Klára Maťavková a Martin Škadra podujatie s názvom: „Chráň svoje zdravie a nauč sa zachraňovať iných“. Deti sa počas aktivity s názvom „Chodník zdravia“ naučili, čo majú robiť, aby boli zdravé, čo ich čaká u lekára. V druhej aktivite si vyskúšali ako privolať pomoc v prípade ohrozenia zdravia niekomu z ich blízkych a  naučili sa telefónne čísla  na dispečing záchrannej služby SR. V tretej aktivite si mohli na resuscitačnom modeli deti, ale aj pedagógovia a  študenti z  Katedry pedagogiky, precvičiť kardiopulmonálnu resuscitáciu.

sam 2835

Hlavným cieľom podujatia bolo u detí vzbudiť záujem o ochranu a podporu zdravia, ako aj naučiť ich základné zručnosti pri poskytovaní prvej pomoci. Každé dieťa bolo v závere odmenené diplomom.

sam 2861

Text: PhDr. Erika Krištofová, PhD.

Foto: študenti 2. ročníka KOŠ a MŠ Čajkovského, Nitra

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem