Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva oznamuje, že II. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2024/2025 sa neuskutoční v žiadnom študijnom odbore.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

„Daruj krv – Daruj život – Daruj radosť“

Každoročne v novembri sa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenskej poľnohospodárskej univerzite, ako aj v uliciach mesta Nitry koná komplex vedecko-odborných, športových, umeleckých a spoločenských podujatí pod názvom Študentské dni nitrianskych univerzít.

Do aktivít je pravidelne zaradená aj akcia Univerzitná kvapka krvi. Tá sa konala pred Aulou UKF v Nitre dňa 26.11.2019, pod heslom „Daruj krv – Daruj život – Daruj radosť“. Krv, drahocennú tekutinu, sa v tento deň rozhodlo darovať 30 darcov, medzi ktorými sa nachádzali nielen dlhoroční darcovia, ale aj traja prvodarcovia. Odber zabezpečili zamestnanci Mobilnej odberovej jednotky Národnej transfúznej služby SR v Nitre.

Účasť študentov a zamestnancov UKF v Nitre na odbere hodnotíme pozitívne, aj napriek tomu, že počet darcov bol tento rok nižší. Túto skutočnosť podľa nás, ale aj zamestnancov Národnej transfúznej služby, ovplyvnila tragická dopravná nehoda v okolí mesta, v dôsledku ktorej sa do darovania v tom čase zapojilo mnoho mladých ľudí.

007 1dx 8273 20191126 1208705960

Uvedenou aktivitou sa aj naša univerzita zapojila do procesu propagácie ale aj podpory darcovstva a výchovy k darcovstvu krvi. Na akcii participovali aj študenti Katedry ošetrovateľstva, ktorí pomáhali pri vypĺňaní dotazníkov a odpovedali na otázky prvodarcov, prípadne sprevádzajúce osoby darcov. Najčastejšie kladené otázky boli: „ Ako často môžem darovať krv?“; „Musím byť nalačno?“; Môžem darovať krv, ak som bol/la chorá pred týždňom, ak som bral/la antibiotiká, po prekonaní infekčného ochorenia, ak som bol/la pred rokom vyradený/á zo zoznamu darcov, ak som bol/la pred mesiacom v zahraničí, ak mám vysoký krvný tlak, ak mám nové tetovanie; ak mám vrodenú vývojovú chybu; ak som pil alkohol?“; „Ako dlho bude trvať odber?“; „ Môžem ísť po odbere do školy?“; „ Ako sa budem cítiť po odbere?“ a iné. Najprekvapivejšou bola, podľa nás, otázka „Dostanem za to peniaze?“.

014 1dx 8308 20191126 1112170754

Odobratá krv bude spracovaná a použitá pre ľudí v bezprostrednom ohrození života, medzi ktorých zaraďujeme pacientov liečených na leukémiu, nádorové ochorenie, ochorenie krvných buniek, po úrazoch, operačných zákrokoch a iné život ohrozujúce stavy.

Informácia pre záujemcov, ktorí sa z rôznych dôvodov nemohli zúčastniť uvedenej akcie a mali by záujem darovať krv. Možnosť darovania je každý pracovný deň priamo na oddelení NTS v Nitre. Na našej škole je naplánovaný najbližší odber na jar 2020, v rámci Nitrianskych univerzitných dní. Preto ak ste sa ešte nestali členmi komunity darcov krvi, máte možnosť tak urobiť práve na jar, možno práve vtedy bude ten správny čas začať. Nie je to nič ťažké. Stačí byť zdravý a odhodlaný urobiť niečo aj pre druhých. Veď možno aj vy raz budete potrebovať nejaké to “deci” vzácnej červenej tekutiny, ktorú musel tiež niekto darovať. Tak prečo to teda neskúsiť?

012 1dx 8300 20191126 2088430322

V závere by som sa touto cestou chcela poďakovať všetkým darcom, ktorí sa zúčastnili akcie a uvedomili si, že darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý človek, môže poskytnúť ľuďom, ktorí sú chorí alebo po úrazoch.

Text: PhDr. Erika Krištofová, PhD.

Foto: Lubo Balko

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem