Univerzitný Októberfest 

Ako správne začať akademický rok 2023/2024?

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Chceme, aby nám bolo na fakulte LEPŠIE

V týchto dňoch hodnotíme proces vzdelávania v uplynulom semestri. Veľmi nás teší, že sa spoločne zaujímame o zvyšovanie kvality vzdelávania a prostredia, v ktorom spoločne tvoríme našu fakultnú komunitu. Zlepšovať veci a zdieľať dobrú prax z jednotlivých predmetov je možné iba prostredníctvom odovzdania spätnej väzby. Vzdelávanie za zimný semester môžu študenti hodnotiť ešte do 15.3.2020.

Ku koncu februára sme mali 231 spätných väzieb. Ďakujeme a veríme, že ich bude ešte viac.

Zároveň vám – študentom a zamestnancom ponúkame ďalšiu možnosť ANONYMNE komunikovať a spontánne reagovať na situácie, ktoré sa objavia vo vašom akademickom živote. Vytvorili sme priestor, v ktorom nám môžete zdieľať:

  • pozitívnu spätnú väzbu
  • kritickú spätnú väzbu
  • sťažnosť
  • myšlienku smerujúcu k zlepšovaniu podmienok alebo nápad, ktorým by sme sa mali zaoberať spoločne s Radou študentov alebo inými akademickými orgánmi fakulty
  • reflexiu na dianie na fakulte

Reagovať na dianie na fakulte môžete prostredníctvom linku. Vašimi reakciami sa bude zaoberať dekan fakulty.

https://forms.gle/sfcg9MuRv3DcnK7r7

Veríme, že aj takto bude naša fakultná komunita rásť ! #naslismesavpomahani

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem