Univerzitný Októberfest 

Ako správne začať akademický rok 2023/2024?

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Aktuálne opatrenia v súvislosti s koronavírusom

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre pod vplyvom aktuálnych informácií o šírení koronavírusu v Európe s okamžitou platnosťou prijíma nasledujúce opatrenia:

  1. Zákaz pracovných ciest zamestnancov a študentov do zahraničia.
  2. Zákaz všetkých zamestnaneckých a študentských mobilít zo zahraničia.
  3. Uzatvorenie študentských domovov UKF pre domácich študentov. Tých žiadame, aby najneskôr do piatka 12.00 h opustili internáty. Výnimky schvaľuje riaditeľ ŠD UKF Mgr. Peter Hrobár, 
  4. Študentom a zamestnancom UKF, ktorí sa nachádzajú v zahraničí, dôrazne odporúčame ich návrat domov. Všetkých žiadame, aby svoj pobyt v zahraničí ukončili korektne. Je potrebné svoje rozhodnutie oznámiť – najlepšie elektronicky kontaktným osobám v zahraničí, ako aj na UKF. Upozorňujeme, že k vyúčtovaniu výdavkov spojených s predčasným návratom zo zahraničnej mobility je potrebné odložiť si všetky potvrdenky a účtovné doklady, ďalšie pokyny budú zverejnené prostredníctvom webového sídla UKF, príp. elektronickou poštou.
  5. Žiadame všetkých zamestnancov a študentov, aby sa po návrate zo zahraničia podrobili dobrovoľnej domácej karanténe v trvaní 14 dní. Žiadame zamestnancov UKF, aby o tejto skutočnosti informovali svojich priamych nadriadených. Toto opatrenie sa týka služobných, ako aj súkromných zahraničných ciest.
  6. Všetkým zahraničným študentom odporúčame predčasné ukončenie pobytu na UKF a na Slovensku a návrat domov.

V Nitre dňa 12. marca 2020

 

Aktuálnu situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu na Slovensku aj naďalej pozorne monitorujeme. Ministerstvá Slovenskej republiky zavádzajú niekoľko preventívnych opatrení, ktoré by sme vám spolu s opatreniami UKF dali radi do pozornosti.

Dôležité informácie budeme ďalej aktualizovať.

Pre viac informácií pozrite aj:

Fotografia v perexe: pixabay.com

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem