Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva oznamuje, že II. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2024/2025 sa neuskutoční v žiadnom študijnom odbore.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Novinka v ponuke voliteľných predmetov na FSVaZ už pre nasledujúci semester!!!

Do ponuky voliteľných predmetov sme na FSVaZ pre budúci akademický rok zaradili blok predmetov s názvom „SERVICE LEARNING“ v bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia Sociálnych služieb a poradenstva, ktorý si môžu zvoliť študenti našej fakulty.

Service learning je inovatívna metóda rozvoja študentov/študentiek prostredníctvom vopred premyslenej dobrovoľníckej skúsenosti a zároveň vyučovacia stratégia, ktorá spája vzdelávanie s aktívnym reagovaním na autentické potreby komunity.

To znamená, že service-learning ponúka študentom/kám jedinečnú príležitosť byť súčasťou komunity prostredníctvom ich zapojenia do navrhovania a realizovania služby, ktorá by riešila problémy v komunite a zároveň rozvíjala zručnosti študentov/študentiek v oblasti občianskej angažovanosti.

Service learning je spôsob vzdelávania (sa), v rámci ktorého je teoretická príprava prepojená so získavaním praktických skúseností. Pridanou hodnotou service learningu je, že okrem vlastného rozvoja umožňuje pomôcť iným v ich prirodzenom prostredí prostredníctvom vytvorenej aktivity. Service learningovou aktivitou sa reaguje na potreby vzdelávania (školy), praxe (organizácie) a sebarozvoja (študentov a študentiek).

Využite možnosť aplikovať  akademické vedomosti a získané zručnosti v reálnych životných situáciách vo svojich vlastných komunitách! Hľadajte v ponuke voliteľných predmetov predmet SOCIAL LEARNING!

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem