Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva oznamuje, že II. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2024/2025 sa neuskutoční v žiadnom študijnom odbore.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Dodatočné prijímacie konanie na študijné programy FSVaZ UKF v Nitre na akademický rok 2020/2021

Dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva  UKF v Nitre vyhlasuje dodatočné prijímacie konanie na študijné programy v dennej a v externej forme štúdia s termínom podania prihlášky od 15.júna do 15. augusta 2020  v

 nasledovnom rozsahu : 

Bakalárske študijné programy uskutočňované v dennej forme štúdia

Študijný odbor: Sociálna práca

Študijné programy:

  • Sociálna práca
  • Sociálne služby a poradenstvo

 

Študijný odbor: Ošetrovateľstvo

Študijný program:

  • Ošetrovateľstvo

 

 Bakalársky študijný program uskutočňovaný v externej forme štúdia

Študijný odbor: Sociálna práca

Študijný program:

  • Sociálna práca

 

Magisterské študijné programy uskutočňované v dennej forme

Študijný odbor: Sociálna práca

Študijné programy:

  • Aplikovaná sociálna práca
  • Sociálne služby a poradenstvo

 

 Magisterský študijný program uskutočňovaný v externej forme

Študijný odbor: Sociálna práca

Študijný program:

  • Aplikovaná sociálna práca

 

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe odporúčania prijímacej komisie. Výsledky prijímacieho konania oznámi dekan uchádzačovi písomne rozhodnutím dekana a elektronicky prostredníctvom Akademického informačného systému.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem