Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Veríš na dobrú budúcnosť? Poď si ju zariadiť dobrým štúdiom!


Ponúkame ti odbor, ktorý je v praxi potrebný, ale nemá ho každý. Poď do Nitry a staň sa poradcom/poradkyňou!

Virtuálna ŠVOK v odbore ošetrovateľstvo

Napriek mimoriadnej situácii spôsobenej koronavírusom sa na Katedre ošetrovateľstva dňa  19. 5. 2019 konala študentská vedecká odborná konferencia 2020 v odbore ošetrovateľstvo. V tomto roku to však bola konferencia virtuálna. Veľmi sa tešíme,  že sa nám podarilo zorganizovať  študentskú vedeckú odbornú konferenciu v zmenených podmienkach aj vďaka videokonferenčnému systému univerzity.

Svoje vedecké práce prezentovalo 6 študentiek. Témy ktorými sa študenti zaoberali boli nasledovné: Ošetrovateľské intervencie u pacientov s rádioterapiou, Edukácia pacienta po operácií mozgu, Potenciál zdravotníckych pracovníkov v oblasti kultúrnych kompetencií v starostlivosti o migrantov, Starecká krehkosť v ošetrovateľskej diagnostike, Výskyt psychopatologických porúch u pacientov s Parkinsonovou chorobou, Ľudská dôstojnosť z pohľadu pacienta. Komisia v zložení PhDr. Ľubica Poledníková, PhD., PhDr. Alica Slamková, PhD., PhDr. Miroslava Líšková, PhD. a Nina Ovčíková po dôkladnom rozhodovaní určila poradie prvých troch. Prvé miesto obsadila študentka Nikoleta Macáková s prácou Starecká krehkosť v ošetrovateľskej diagnostike, druhé miesto študentka Dominika Balgová s prácou Ošetrovateľské intervencie u pacientov s rádioterapiou, a tretie miesto študentka Karolína Romaňáková s prácou Výskyt psychopatologických porúch u pacientov s Parkinsonovou chorobou.  Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalšej práci.

 

PhDr. Miroslava Líšková, PhD., Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 74, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem