Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva oznamuje, že II. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2024/2025 sa neuskutoční v žiadnom študijnom odbore.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Študenti urgentnej zdravotnej starostlivosti boli „v prvej línii“

Naši študenti prerušením prezenčnej formy výučby neprerušili prepojenie s podstatou ich štúdia – pomocou. Mnohí ostali verní #naslismesavpomahani a pracovali v zariadeniach sociálnych služieb, nemocniciach a ďalších zdravotníckych zariadeniach.

Štyria študenti Urgentnej zdravotnej starostlivosti (2 z 2. ročníka - Petra Budovcová a Natália Benčeková a 2 z 1. ročníka - Aurélia Lukáčová a Mário Oselský) sa počas mesiaca máj starali o repatriantov zo zahraničia, ktorí sa v čase korona krízy vrátili na Slovensko z rôznych krajín a boli umiestnení v priestoroch študentského domova UKF. Dezinfekciu a ochranné pomôcky zabezpečovali pracovníci Okresného úradu odboru Krízového riadenia. Prví repatrianti boli do tohto zariadenia umiestnení 5.5.2020. Po povinnej 5-dňovej karanténe boli repatrianti otestovaní a v prípade negatívneho výsledku odišli domov. Potom bolo zariadenie kompletne dezinfikované, túto činnosť zabezpečovalo MV SR - Sekcia krízového riadenia. Celkovo využilo podmienky štátnej karantény v ŠD Zobor 230 repatriantov.

 

PhDr. Dana Brázdilová, PhD., KKDUM FSVaZ

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem