Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva oznamuje, že II. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2024/2025 sa neuskutoční v žiadnom študijnom odbore.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Absolventi programu Sociálne služby a poradenstvo sa môžu uchádzať o všetky pracovné pozície v oblasti sociálnej práce!

Milé absolventky, milí absolventi,

evidujeme, že sa mnohí z Vás pri výberových konaniach ešte stále stretávajú s bariérami, ktoré vyplývajú z nejednotného posudzovania študijných programov Sociálne služby a poradenstvo a Sociálna práca, zo strany potenciálnych zamestnávateľov.

Vzhľadom k tomu, že sa na nás obraciate s prosbou o potvrdenie platnosti študijného programu Sociálne služby a poradenstvo pre podmienky vyplývajúce zo Zákona č. 219/2014 Z.z. (Zákona o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov), pripravili sme pre Vás list, ktorý si môžete stiahnuť a využiť pri výberových konaniach.

Od 1. septembra 2019 je platná nová sústava študijných odborov, v ktorej sú študijné programy Sociálna práca a Sociálne služby a poradenstvo súčasťou jedného odboru č. 33. Sociálna práca. To znamená, že všetci absolventi študijného programu Sociálne služby a poradenstvo sú zároveň absolventmi odboru Sociálna práca. Táto skutočnosť platí aj retrospektívne, pre tých z Vás, ktorí ste štúdium ukončili pre rokom 2019.

Neexistuje žiadna zákonná prekážka k tomu, aby ste sa mohli uchádzať o pracovné miesta určené pre absolventov odboru Sociálna práca.

Aktuálne sme otvorili druhé kolo prijímania do bakalárskeho aj magisterského stupňa denného štúdia. Ak máte záujem stať sa súčasťou moderného a originálneho štúdia, všetky potrebné informácie nájdete tu:

http://prijimackyfsvaz.web2v.ukf.sk/socialne-sluzby-a-poradenstvo/

https://www.fsvaz.ukf.sk/index.php/sk/socialne-sluzby-a-poradenstvo/pod-studovat-socialne-sluzby-a-poradenstvo

 

 

Doc. Jurina Rusnáková, PhD.

Riaditeľka Ústavu romologických štúdií

List nájdete tu!

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem