Univerzitný Októberfest 

Ako správne začať akademický rok 2023/2024?

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Ubytovanie študentov z rizikových krajín

Študentom zo zahraničia, ktorí v posledných 14 dňoch boli na území krajiny, ktorá je v zmysle aktuálneho opatrenia Úradu verejného zdravotníctva vyhlásená za rizikovú, zabezpečí UKF možnosť realizácie domácej izolácie v Študentskom domove Zobor.
Podmienky a postup pri nástupe do domácej izolácie v ŠD Zobor:
  1. Študent musí mať pridelené ubytovanie na akademický rok 2020/2021 v Študentských domovoch UKF (ŠD Zobor alebo ŠD Nitra) alebo v zmluvných ubytovacích zariadeniach UKF (Hotel Agroinštitút alebo Školský internát SOŠ potravinárskej).
  2. Študent, ktorý má pridelené ubytovanie v ŠD UKF, musí mať zaplatenú ubytovaciu kauciu a poplatok za mesiac september.
  3. Študent sa zaregistruje na ubytovanie prostredníctvom elektronického formulára najneskôr do 27. augusta 2020.
  4. Študent nastúpi do domácej izolácie v termíne od 1. do 8. septembra 2020. Nástup do domácej izolácie bude denne od 8.00 hod. do 20.00 hod.
  5. Domáca izolácia bude poskytovaná výhradne študentom UKF (neposkytuje sa rodinným príslušníkom študenta) a bude realizovaná v Študentskom domove Zobor v bloku B a v bloku H.
  6. Študent je povinný pri nástupe do domácej izolácie odovzdať výsledok negatívneho testu z domovskej krajiny (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín.
  7. Doplatok za ubytovacie služby v domácej izolácii je stanovený vo výške 20 €/týždeň a poplatok za stravovacie služby (raňajky-obed-večera + pitný režim) v domácej izolácii je stanovený vo výške 8,59 €/deň. Poplatok sa platí pri nástupe na štandardné ubytovanie po absolvovaní domácej izolácie.
Upozornenie: V prípade, že študent nenastúpi do domácej izolácie do 8. septembra 2020, tak mu realizácia domácej karantény v neskoršom termíne v ŠD UKF nebude umožnená a musí si ju zabezpečiť samostatne.
Ďalšie pokyny budú zaregistrovaným žiadateľom o domácu izoláciu zaslané e-mailom 28. augusta 2020.
Rizikové krajiny sú krajiny, ktoré sa nenachádzajú v prílohe č. 1 Opatrenia UVZ

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem