Univerzitný Októberfest 

Ako správne začať akademický rok 2023/2024?

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Vnímanie obdobia dištančnej výučby študentami FSVaZ

O pár dní nás čaká otvorenie zimného semestra akademického roka 2020/2021. Všetci sme pripravení na osobné stretnutie v priestoroch našej fakulty a na realizáciu vzdelávania tak, ako sme boli zvyknutí pred príchodom nového koronavírusu.

V marci sme sa ocitli ako krajina v núdzovom stave, ktorého dôsledkom bolo zatvorenie škôl a prechod z prezenčnej na dištančnú formu vzdelávania. Ako sme túto zmenu zvládli? Ako ste celú túto situáciu vnímali vy, študujúci?

Na to sme sa vás pýtali v hodnotiacom dotazníku po ukončení prednáškového obdobia letného semestra  2019/2020, ktorý bol pre nás všetkých v mnohých veciach veľkou výzvou.

Z odpovedí študentiek a študentov, ktorí sa zapojili do prieskumu,  vyplynulo, že celkovo hodnotili dištančné vzdelávanie a jeho proces veľmi pozitívne (73%), iba 5% oslovených vnímalo túto formu vzdelávania negatívne.

Ak sa pozrieme na proces dištančného vzdelávania u nás na fakulte bližšie, tak študenti vnímali veľmi pozitívne dostupnosť pedagógov prostredníctvom interaktívnych platforiem (až 91%), kontinuálnu a pružnú komunikáciu s pedagógmi (84%), využívanie interaktívnych dištančných vzdelávacích metódvytváranie priestoru na diskusiu online (81%) a oceňovali zrozumiteľnosť a jasné pravidlá zadávaných dištančných úloh (86%), ale aj priebežné hodnotenia pedagógov za vypracované úlohy (85%).

Vysoké percento študentov tiež oceňovalo dodávanie primeraných podkladov k preberaným témam vyučujúcimi (78%) a poskytovanie personalizovanej spätnej väzby (63%). UKF disponuje e-learningovým prostredím, v ktorom študenti nájdu materiály k preberaným témam, testy, ale aj zadania a úlohy. Spokojnosť s prácou v tomto e-learningovom prostredí vyjadrilo 68% študentov, nespokojnosť 9%.

Na druhej strane, 60% študentov vyjadrilo súhlas s položkou: Počas dištančného vzdelávania som musel/a vynaložiť viac úsilia pri vzdelávaní a rovnaké percento (60%) si v priebehu dištančného vzdelávania želalo, aby sa výučba vrátila do bežného režimu.

A ako vnímali študenti vlastnú sebaúčinnosť počas prerušenej prezenčnej výučby? Osemdesiatsedem percent je presvedčených, že dokázalo neočakávané udalosti účinne zvládnuť, 88% dokázalo prebrať zodpovednosť za vlastné vzdelávanie a odborný rast a až 97% študentov vnímalo úspešné zvládnutie vzdelávacích nárokov. Prežívanie úzkosti a napätia zo vzniknutej situácie súvisiacej so šírením nového koronavírusu potvrdilo 31% študentov.

Výsledky prieskumu ukazujú, že sme na FSVaZ prerušenie prezenčnej formy výučby v letnom semestri akademického roka 2019/2020 zvládli úspešne. Za pozitívnymi výsledkami je možné vidieť mnoho nasadenia, úsilia, inovácií a odvahy, ale aj zdieľanej zodpovednosti za výsledok vzdelávania a partnerstvo medzi študentskou a pedagogickou komunitou.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem