Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva oznamuje, že II. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2024/2025 sa neuskutoční v žiadnom študijnom odbore.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Študenti doučia žiakov s ťažkosťami

Na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR v Bratislave sa 28.9.2020 uskutočnilo stretnutie zástupcov Štátneho pedagogického ústavu, zapojených fakúlt vysokých škôl a Asociácie špeciálnych pedagógov škôl a školských zariadení pod gesciou ministra školstva Mgr. Branislava Gröhlinga spojené s podpisom memoranda

v súvislosti s poskytnutím pomoci žiakom s ťažkosťami v učení spôsobenými pandémiou Covid-19 zo strany študentov vysokých škôl. Za FSVaZ  UKF v Nitre je do projektu zapojená Katedra sociálnej práce a sociálnych vied a Ústav romologických štúdií. Dekan FSVaZ, doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD. poveril zastupovaním fakulty vedúcu katedry, prof. PhDr. Martinu Mojtovú, PhD.

Viac informácií môžte nájsť na stránke univerzity

 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem