Univerzitný Októberfest 

Ako správne začať akademický rok 2023/2024?

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Informačný servis COVID 19

Z dôvodu trvania pandémie ochorenia COVID-19, v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike podľa zák. č. 268/2020 Z.z., Príkazu rektora UKF v Nitre 43/2020 a záverov Ústredného krízového štábu SR zo dňa 11.októbra 2020 

prechádza FSVaZ vo všetkých študijných programoch na dištančnú formu vzdelávania
s účinnosťou od 12. októbra 2020.

 

Organizácia vzdelávania:
 • V období od 12.10.2020 do odvolania sa na FSVaZ UKF v Nitre výučba uskutočňuje dištančnou formou. Výučba  dištančnou formou sa realizuje prednostne s podporou informačných technológií používaných na UKF v Nitre (meet.jit.si, edu.ukf, teams.microsoft.com). 
 • Vzdelávacie činnosti sú vyučujúci povinní uskutočňovať v prednáškovom období určenom harmonogramom akademického roka tak, aby nebola ohrozená kvalita a rozsah výučby. 
 • Dištančná forma štúdia sa realizuje vo všetkých študijných programoch podľa platného rozvrhu pre zimný semester AR 2020/21.
 • Metodiku a spôsob výučby predmetu v dištančnej forme určuje vyučujúci príslušného predmetu so súhlasom vedúceho pracoviska. Spôsob dištančnej formy je uvedený v AIS v časti Elektronická nástenka predmetu. 
 • Za účelom optimalizácie vzdelávacieho procesu môže vedúci pracoviska schváliť zmeny v rozvrhu. Prípadné zmeny v rozvrhu sa zaznamenajú do AIS v aktualizovanom rozvrhu pre zimný semester AR 2020/21.
 • Vyučujúci príslušného predmetu je povinný informovať študentov o zmenách, ktoré sa udiali v rozvrhu a to prostredníctvom hromadnej korešpondencie cez AIS (podľa zoznamu študentov prihlásených na rozvrh). 
 • Študent sa zúčastňuje výučby a plní študijné povinnosti podľa podmienok určených vyučujúcim príslušného predmetu. 
 • Konzultácie prezenčnou formou je možné realizovať po predchádzajúcej dohode s vyučujúcim, resp. školiteľom záverečnej práce.

V prípade, že potrebujete navštíviť FSVaZ osobne (po predchádzajúcej dohode), prosíme Vás o rešpektovanie všetkých epidemiologických opatrení!
Do priestorov FSVaZ majú zakázané vstupovať osoby s príznakmi vírusového infekčného ochorenia (napr. kašeľ, telesná teplota nad 37 °C, strata čuchu a chuti, hnačka, bolesti hlavy, nádcha)!
Po vstupe do budovy FSVaZ je potrebné použiť dezinfekciu rúk, nosiť rúško a dodržiavať odstup od iných!

Prosíme študentov, ktorí majú ochorenie COVID-19 alebo boli v kontakte s chorým na COVID-19 (majú lekárom odporúčanú izoláciu pre príznaky ochorenia COVID-19 alebo nariadené PCR testovanie), aby:

 • komunikovali s prodekankou pre vzdelávanie prostredníctvom svojho študentského mailu (PhDr. Danu Zrubcovú, PhD  mailom na alebo telefonicky: 0376408820) 
 • do predmetu správy uviedli COVID POZIT alebo COVID KONTAKT
 • do mailu uviedli svoje identifikačné údaje: meno, študijný program, stupeň štúdia, ročník

 

Ďalšie informácie na Usmernenia a opatrenia UKF súvisiace s koronavírusom

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem