Univerzitný Októberfest 

Ako správne začať akademický rok 2023/2024?

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Na Medzinárodný deň sociálnej práce prebehlo fakultné kolo ŠVOČ v odbore Sociálna práca

Dňa 16.marca 2021, počas Svetového dňa sociálnej práce, sa na našej fakulte konal 1.ročník fakultného kola ŠVOČ, do ktorého sa zapojili študentky študijného odboru Sociálna práca z dvoch fakultných pracovísk: Ústavu romologických štúdií a Katedry sociálnej práce a sociálnych vied.

Koordinátorkami fakultného kola ŠVOČ boli doc.PhDr.PaedDr. Lýdia Lehoczká, PhD. a PhDr. Katarína Minarovičová, PhD. Do súťaže sa zapojilo sedem študentiek, ktoré prezentovali podnetné a zaujímavé témy prinášajúce nové inšpirácie pre výskum v oblasti sociálnej práce. V bakalárskej sekcii komisia udelila dve prvé miesta: študentky Michaela Gajdošová a Katarína Luprichová z Katedry sociálnej práce a sociálnych vied spracovali tému  „Riešenie online závislosti u detí a mládeže na základných školách z pohľadu sociálnej práce“ a študentka Viktória Zupková z Ústavu romologických štúdií s veľmi aktuálnou témou„Vplyv dištančného vzdelávania na rómske deti zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia počas pandémie COVID-19“.Na druhom mieste sa v bakalárskej sekcii umiestnila študentka Katarína Somorová z Katedry sociálnej práce a sociálnych vied s názvom práce „Rodina s dieťaťom so sluchovým postihnutím z pohľadu sociálnej práce“. Na treťom mieste sa v bakalárskej sekcii umiestnila Viktória Pinkavová z Katedry sociálnej práce a sociálnych vied s témou „Sociálna práca s osobami vo výkone trestu odňatia slobody“.

V magisterskej sekcii boli tiež udelené dve prvé miesta. Študentka Bc. Eva Kelemenová z Ústavu romologických štúdií prezentovala prácu s názvom„Vnímanie profesionálnej podpory kvality života seniorov v ambulantnej a pobytovej forme sociálnej služby“ a študentka Bc. Nikoleta Lakatosová z Katedry sociálnej práce a sociálnych vied prácu s názvom  „Tieto zákony nám vlastne ničia životy" - vynútené sobáše olašských dievčat a koncept zmocnenia v sociálnej práci.

Súťažiace, ktoré sa umiestnili na prvých miestach, postupujú do celoslovenského kola ŠVOČ v odbore Sociálna práca, ktoré sa bude konať 4.mája 2021 na Trnavskej univerzite v Trnave. Všetkým súťažiacim k ich umiestneniu blahoželáme a víťazkám na prvých miestach prajeme, aby úspešne reprezentovali našu fakultu na celoslovenskom kole.

Autorka:

PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem