Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva oznamuje, že II. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2024/2025 sa neuskutoční v žiadnom študijnom odbore.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Odkaz detí zdravotníkom počas pandémie

Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF v Nitre v dňoch 26.4 – 4.5.2021 v rámci Nitrianskych univerzitných dní organizovala aktivitu zameranú na prežívanie detí počas pandémie a na vnímanie práce zdravotníkov.
Cieľom bolo rozvíjať u detí počas pretrvávajúcej pandémie vzťahy, úctu k sebe a iným ľuďom. Deti materských a základných škôl v nitrianskom okrese dostali príležitosť prostredníctvom kresieb vyjadriť svoje vnímanie práce zdravotníkov v čase pandémie.

Kresby detí sa stali pre zdravotníkov a zdravotníčky pohladením a ocenením ich náročnej práce.

Celú aktivitu organizačne zabezpečovali PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD. a PhDr. Erika Krištofová, PhD. z Katedry ošetrovateľstva, ktoré o dielach detí povedali: Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa zapojili do výzvy  "ODKAZ DETÍ ZDRAVOTNÍKOM POČAS PANDÉMIE". Poďakovanie patrí aj pedagógom, vychovávateľom, lektorom za odborné vedenie a distribúciu diel. Všetky detské odkazy zdravotníkom boli vyhotovené s láskou a nesú odkaz od detí: Nebojte sa, veď lekári, sestry, všetci zdravotníci majú rozprávkovú silu a nad sedemhlavým drakom-Covidom spoločnými silami zvíťazíme".

Aby okrem zdravotníkov detské kresby pohladili aj pacientov a verejnosť, Katedra ošetrovateľstva pripravila z dielok vernisáž v priestoroch FN Nitra. Diela detí sú vystavené v priestoroch Vakcinačného centra FN Nitra a vo vestibule Urgentného príjmu vo Fakultnej nemocnici v Nitre od 3. júna 2021.Zároveň boli z kresieb spracované aj krátke videá, ktoré si môžete pozrieť na FB profile Katedry ošetrovateľstva (https://www.facebook.com/kosnitra) alebo FN Nitra.

ZA VŠETKÝCH ZDRAVOTNÍKOV DEŤOM SRDEČNE ĎAKUJEME!!!

Autorka: PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.

Autor fotografií a videí: Stanislav Chovanec

 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem