Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva oznamuje, že II. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2024/2025 sa neuskutoční v žiadnom študijnom odbore.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Medzinárodný online webinár o dopadoch COVID 19 na vylúčené rómske komunity na Slovensku

Ústav romologických štúdií FSVaZ je súčasťou medzinárodného projektu programu Erasmus+ „Roma - Narrowing the Gap and Aiding Integration“. Spolu s partnermi projektu, multikultúrnou školou Queen Katherine Academy z Veľkej Británie a Campus Rom, strediskom vzdelávania a podpory Rómov, ktorí mieria na univerzity alebo na univerzitách študujú, zo Španielska.

Dňa 9.6. 2021 ÚRŠ FSVaZ realizoval webinár s témou dopadu pandémie COVID19 na marginalizované rómske komunity na Slovensku, špeciálne bol zameraný na  dopady na vzdelávanie detí a mladých ľudí.Webinár tematicky nadväzoval na webináre našich projektových partnerov, v ktorých zdieľali svoje zistenia o dopadoch pandémie na rómske komunnity žijúce vo Veľkej Británii, konkrétne v meste Peterborough a v Španielsku.

Cieľom webináru bolo priblížiť účastníkom z Veľkej Británie a Španielska aktivity ÚRŠ ako vysokoškolského pracoviska, ktoré vzdeláva budúcich profesionálov sociálnej práce  aj pre prácu so zraniteľnými, vylúčenými skupinami obyvateľov a zároveň spolupracuje s viacerými mimovládnymi organizáciami, ktoré sa zaoberajú vzdelávaní rómskych žiakov z marginalizovaných komunít. Prezentácie boli zamerané na život Rómov na Slovensku pred a počas pandémie, na dopady pandémie na vzdelávanie rómskych žiakov z marginalizovaných komunít a možnosti podpory a motivácie týchto žiakov.

Aj na základe zdieľaných skúseností z iných európskych krajín účastníci a účastníčky webináru konštatovali, že pandémia COVID 19 mala silný dopad na chudobné rodiny najmä v oblasti prístupu k vzdelávaniu, zamestnaniu a prehĺbila sociálny dištanc majoritného obyvateľstva od vylúčených skupín naprieč Európou.

Autorka: PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem