Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva oznamuje, že II. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2024/2025 sa neuskutoční v žiadnom študijnom odbore.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Skúškové obdobie zimného semestra AR 2021/2022 a opatrenia súvisiace s epidemickou situáciou

Na základe príkazu rektora UKF 01/2022 a usmernenia dekana FSVaZ UKF sa od 10.1.2022 obnovuje štandardný režim prevádzky všetkých objektov UKF.

Vstup zamestnancov a študentov do budov UKF je v režime OTP a platí povinnosť preukázať sa pri vstupe do budovy na vrátnici.  V prípade, že potrebujete riešiť študijné záležitosti, odporúčame si dohodnúť stretnutie vopred (telefonicky alebo e-mailom), aby bolo zabezpečené dodržiavanie všetkých protiepidemických opatrení.

Overovanie vedomostí študentov počas skúškového obdobia bude prebiehať najmä dištančnou formou tam, kde to povaha predmetu a skúšania umožňuje. V prípade potreby preverenia praktických zručností zvládnutia predmetu je odporúčaná individuálnej forma preskúšania za prísneho dodržiavania protiepidemických opatrení. V skúškovom období želáme všetkým veľa úspechov!

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem