Univerzitný Októberfest 

Ako správne začať akademický rok 2023/2024?

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Organizácia výučby v letnom semestri 2021/2022

Dňa 14.2.2022 začíname letný semester. Sme radi, že pri dodržaní všetkých protiepidemických opatrení, sa stretneme na pôde fakulty nielen online, ale aj prezenčne. Samozrejmosťou a nevyhnutnosťou je prekrytie dýchacích ciest respirátorom FFP2 (alebo FFP3 bez výdychového filtra) vo všetkých priestoroch FSVaZ UKF.

Semester začneme kombinovanou formou výučby – prednášky s viac ako 30 študentami budú realizované dištančne, všetky ostatné rozvrhové akcie budú realizované prezenčne. Výnimku tvoria externé formy štúdia a študijný program Urgentná zdravotná starostlivosť, ktoré sa realizujú výlučne prezenčnou formou. Na úplnú prezenčnú formu vzdelávania prejdeme od 7.3.2022.

Podľa aktuálnej vyhlášky ÚVZ SR č. 7/2022 zo dňa 25.01.2022, ak sa medzi študentami alebo zamestnancami vyskytnú osoby pozitívne na ochorenie COVID-19, pôjdu do karantény len tie osoby, ktoré boli s osobou pozitívnou na ochorenie v úzkom kontakte, ak pri tomto kontakte nemali prekryté horné dýchacie cesty respirátorom typu FFP2. Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. O ukončení karantény rozhoduje všeobecný lekár. Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti študenta, zostáva v karanténe len tento študent. Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá je kompletne očkovaná, alebo má aplikovanú posilňovaciu (booster) dávku, alebo ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami a nevykazuje žiadne príznaky ochorenia.

Teší nás, že sa po dlhšej dobe so všetkými stretneme a že budete mať možnosť zdieľať svoje študentské aj osobné radosti a starosti tvárou v tvár.

Podrobné informácie o výučbe v letnom semestri nájdete v Usmernení dekana FSVaZ 02/2022.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem