Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva oznamuje, že II. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2024/2025 sa neuskutoční v žiadnom študijnom odbore.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Pomoc pre zahraničných študentov

Vzhľadom na ozbrojený vojenský konflikt na Ukrajine vedenie Univerzity Konštantína Filozofa vyzýva všetkých zahraničných študentov, aby sa v prípade potreby obrátili na Študentské centrum UKF.
Študenti môžu kontaktovať manažéra centra, ktorým je Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD., alebo určených poradcov.
Pre študentov, ktorí komunikujú v ukrajinskom jazyku, je k dispozícii Mgr. Valerii Volodymyrovych Popovych, poradenské služby pre rusky hovoriacich študentov zabezpečuje Mgr. Pavol Vakoš.
Obrátiť sa môžete aj na Oddelenie pre medzinárodné vzťahy.
V prípade akýchkoľvek otázok či problémov, týkajúcich sa štúdia, kontaktujte dekana alebo prodekana pre vzdelávanie.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem