Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva oznamuje, že II. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2024/2025 sa neuskutoční v žiadnom študijnom odbore.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Sociálna výpomoc pre študentov

Vedenie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre myslí na všetkých študentov, ktorým vojnová situácia skomplikovala život, a pripravilo pre nich rôzne formy pomoci. Jednou z nich je poskytnutie jednorazovej sociálnej podpory vo výške 150 EUR.
O sociálnu podporu môžu požiadať všetci študenti, ktorých vojnový konflikt dostal do náročnej životnej situácie, bez ohľadu na národnosť.
Po schválení žiadosti rektorom univerzity budú finančné prostriedky študentom vyplatené v hotovosti v pokladniciach UKF – podrobnejšie informácie o termínoch a miestach vyplácania vám budú včas oznámené.
 
Čo je potrebné urobiť:
  • podať si na Oddelení štipendií Žiadosť o priznanie mimoriadneho štipendia
Kontakt
Oddelenie štipendií
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda A. Hlinku 1
prízemie, miestnosť č. B-31
949 01 Nitra

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem