Univerzitný Októberfest 

Ako správne začať akademický rok 2023/2024?

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Správa o návšteve hraničných prechodov Vyšné Nemecké a Ubľa

Docent Miloš Šlepecký z Katedry psychologických vied, ktorý je zároveň aj krajským psychológom Žilinského kraja, bol súčasťou skupiny odborníkov, ktorá dňa 2.3.2022 z poverenia Ministerstva zdravotníctva SR navštívila hraničné prechody Vyšné Nemecké a Ubľa. Cieľom návštevy bolo zmapovať psychologickú podporu a možnosti jej poskytovania ľuďom utekajúcim pred vojnovým konfliktom. Na hraničných prechodoch sa spojil s koordinátorom MZ pre zdravotnícku pomoc, psychiatričkou MUDr. Leslie Gezi a psychologičkou pracujúcou v hotspote v Ubli.

Na základe pozorovania a rozhovorov s profesionálmi pôsobiacimi na hraniciach situáciu hodnotil ako pokojnú, na prechode vo Vyšnom Nemeckom sa pomoc javila ako lepšie organizovaná. Na hraniciach je veľa dobrovoľníkov, ktorí poskytujú viaceré  služby, jedlo, pitie, šatstvo. V oblasti materiálnej pomoci je momentálne všetkého je dostatok. Väčšina ľudí hranicami len prechádza, zdrží sa tam krátko. Psychologička poskytujúca psychologickú pomoc je v Ubli. Jedná sa o dobrovoľníčku, ktorá pracuje s tlmočníčkou. Aktívne poskytuje psychosociálnu oporu. Problémy sa zvýrazňujú najmä navečer. Ľudia sú niekedy zmätení a dezorientovaní. Pomôže organizácia, poriadok a informovanie. Je dôležité, aby informácie boli aj v ukrajinskom jazyku. Rovnako v oblasti psychologickej pomoci je žiadúce, aby bola poskytovaná v ukrajinčine, prípadne prostredníctvom tlmočníka.

Skupina pozorovateľov, ktorej súčasťou bol aj doc. Šlepecký, sformulovala na základe svojho pozorovania niekoľko odporúčaní pre Ministerstvo zdravotníctva, ktoré sa týkajú zabezpečovania psychologickej pomoci utečencom. Jednou s pripravovaných intervencií je vytvorenie aplikácie na zvládanie stresu v ukrajinskom jazyku, na ktorej sa budú podieľať aj naši zamestnanci z Katedry psychologických vied.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem