Univerzitný Októberfest 

Ako správne začať akademický rok 2023/2024?

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Deň pre Vaše zdravie

Zdravie patrí k najvyšším hodnotám, nie vždy si však uvedomujeme jeho význam. K akciám, prostredníctvom ktorých sú ľudia motivovaní k starostlivosti o vlastné zdravie, patrila aj akcia Deň pre vaše zdravie so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, ktorá sa uskutočnila 5.4. 2022 vo vestibule Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre,  v spolupráci s Fakultou sociálnych vied a zdravotníctva a Katedrou ošetrovateľstva.

Podujatie bolo určené pre zamestnancov, študentov UKF a tým, ktorí ho navštívili, boli  poskytované merania ku komplexnej analýze ľudského tela.

In Body prístroj poskytoval informácie o hodnote svalov a tukov v tele, ďalej o BMI, BMR (bazálny metabolizmus), WHR indexe (viscerálny tuk).

Študentky Katedry ošetrovateľstva zabezpečovali meranie cholesterolu, glykémie, tlaku krvi a pulzu, zisťovali základné informácie ohľadom zdravého životného štýlu a účasti na preventívnych prehliadkach, pričom zároveň v prípade potreby poskytovali edukáciu a poradenstvo. Inštruktáž poskytovali aj odborníci z oblasti fyzioterapie a prevencie rakoviny prsníka – samovyšetrenie prsníkov na simulátore. Zástupcovia VšZP poskytovali zároveň poradenstvo (mobilná aplikácia, peňaženka zdravia, výhody a zľavy).

Záujem o jednotlivé vyšetrenia bol veľký a myslíme si, že ak sme motivovali aspoň niekoľkých ľudí k tomu,  aby sa zamysleli nad svojím životným štýlom a zároveň sa rozhodli pre uskutočnenie  preventívnych prehliadok, akcia mala úspech a bola prínosná.

Fotografie z podujatia: https://www.fsvaz.ukf.sk/index.php/sk/o-fakulte/fotogaleria/de-pre-vase-zdravie

Autorka: PhDr. Alica Slamková, PhD., Katedra ošetrovateľstva FSVaZ

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem