Univerzitný Októberfest 

Ako správne začať akademický rok 2023/2024?

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

ŠVOK v rámci vzdelávania sestier

Študentská vedecká odborná konferencia je tradičným podujatím, ktoré Katedra ošetrovateľstva organizuje prakticky od svojho vzniku. V tomto roku sa konferencia konala 21. 4. 2022 a zúčastnilo sa jej päť študentov. Borotová Noémi prezentovala prácu s názvom Validácia ošetrovateľskej diagnózy úzkosť a ošetrovateľských intervencií. Jakabová Adriána skúmala  kvalitu života diabetikov vyššieho veku. Klinko Aleksandar prezentoval prácu s názvom Ošetrovateľská diagnostika vo vzdelávaní v pediatrickom ošetrovateľstve.

Martinkovičová Marieta skúmala ošetrovateľské intervencie v období šestonedelia z pohľadu rodičky. Vargová Mária prezentovala prácu s názvom Poskytovanie komunitnej ošetrovateľskej starostlivosti počas mimoriadnej situácie.  Prvé miesto obsadila Martinkovičová Marieta, druhé Klinko Alexandar, tretie Jakabová Adriána. Srdečne im blahoželáme a dúfame, že budú vo svojej vedeckej práci pokračovať . V rovnakom termíne našu univerzitu reprezentovala na medzinárodnej vedeckej konferencii na Prešovskej univerzite študentka Erika Chochulová s prácou Ošetrovateľské intervencie v neonatologickom ošetrovateľstve. Podporovať tvorivú činnosť študentov  patrí medzi základné úlohy univerzitného vzdelávania a ŠVOK je aktivita, ktorou sa ju snažíme napĺňať.

Fotografie: https://www.fsvaz.ukf.sk/index.php/sk/o-fakulte/fotogaleria/svok-v-ramci-vzdelavania-sestier

Autorka textu: PhDr. Miroslava Líšková, PhD., Katedra ošetrovateľstva FSVaZ

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem