Univerzitný Októberfest 

Ako správne začať akademický rok 2023/2024?

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Evidence-based Teaching na Katedre ošetrovateľstva FSVaZ UKF v Nitre

Program vzdelávania pedagógov sestier - New Nurse Educator - je výskumný a vývojový projekt financovaný z programu Erasmus+, cieľom ktorého je zladiť a optimalizovať vzdelávanie pedagógov sestier v Európe. Koordinátorom projektu je profesorka Leena Salminen, University of Turku (Finland), v spolupráci s ďalšími univerzitami: University of Eastern Finland, Humboldt University of Berlin, The University of Edinburgh, University of Malta, Constantine the Philosopher University in Nitra a Universitat Internacional de Catalunya.

Pedagogogičky Katedry ošetrovateľstva doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD., PhDr. Dana Zrubcová, PhD. a PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD. v rámci projektu už od roku 2020 participujú na vzdelávacom programe Empowering the Nurse Educators in the Changing World/Posilnenie postavenia pedagógov sestier v meniacom sa svete. Je to moderný a inovatívny vzdelávací program, zameraný na prípravu role pedagóga sestier, ako aj na podporu už aktívnych pedagógov sestier pri udržaní a zvyšovaní si ich odbornej spôsobilosti. Zahŕňa otázky súčasných a budúcich globálnych zdravotných problémov, kompetencií v digitálnom vzdelávacom prostredí, etiky vo vzdelávaní sestier a vzdelávaní založenom na dôkazoch.

Najnovšia vzdelávacia aktivita vzdelávacieho programu s názvom Evidence-based Teaching/Vzdelávanie založené na dôkazoch prebiehala v období 4.-8.4.2022 aj na pôde FSVaZ UKF v Nitre. Organizačné zabezpečenie a vedenie vzdelávacej aktivity realizoval prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD. (člen projektového tímu) v spolupráci s členkami Katedry ošetrovateľstva. Vzdelávacia aktivita bola realizovaná on-line s nasledovným programom:

4.4. 2022 - otvorenie vzdelávacej aktivity; prezentácia o vzdelávacom systéme sestier a pedagógov sestier v iných krajinách a globálne zdravotné problémy  – lektorka Dr Corinne Marie Scicluna (Universitat Internacional de Catalunya, UIC) a lektorka Leena Seriola (University of Eastern Finland, UEF)

5.4. 2022 – prezentácia o supervízii lektorov v odbornej príprave študentov ošetrovateľstve - námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť vo FN v Nitre PhDr. Melanie Beťková PhD.

6.4. 2022 – odborné prednášky určené pre študentov študijného programu ošetrovateľstvo a pedagógov katedry: Leadership in Nursing (Manažment v ošetrovateľstve) - lektorka Dr Corinne Marie Scicluna a Intensive Care Nursing (Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť) - lektorka Leena Seriola

7.4. 2022 –  odborné prednášky určené pre študentov študijného programu ošetrovateľstvo a pedagógov katedry: Nehojacie sa rany/Non-Healing Wounds - lektorky Dr Corinne Marie Scicluna a Leena Seriola (University of Eastern Finland, UEF) a odborná prednáška Identifying patients´needs (Identifikácia potrieb pacienta) - PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.

8.4. piatok – vyhodnotenie vzdelávacej aktivity

Päťdňová vzdelávacia aktivita  Evidence-based Teaching/Vzdelávanie založené na dôkazoch v rámci projektu  New Nurse Educator podporila medzinárodnú spoluprácu, zdieľanie a výmenu informácií a poznatkov v oblasti rozvoja ošetrovateľstva, vzdelávania sestier a pedagógov sestier. Zároveň táto vzdelávacia aktivita bola zaujímavým a motivujúcim prvkom pre študentov a pedagógov Katedry ošetrovateľstva FSVaZ UKF v Nitre.

Fotografie: https://www.fsvaz.ukf.sk/index.php/sk/o-fakulte/fotogaleria/evidence-based-teaching-na-katedre-osetrovatestva-fsvaz-ukf-v-nitre

Autorka textu: doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD., Mariana Mikulová

Fotografie: Mariana Mikulová

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem