Univerzitný Októberfest 

Ako správne začať akademický rok 2023/2024?

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Fakultné kolo ŠVOČ v odbore Sociálna práca

Študenti odboru Sociálna práca získali dňa 31.3.2022 novú študijnú skúsenosť. V tento deň sa konal 2.ročník fakultného kola Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ). Koordinátorkou podujatia bola PhDr. Katarína Minarovičová, PhD. Súťaže sa zúčastnilo 6 študentov, ktorí predstavili témy so zaujímavou problematikou. V tohtoročnom kole dominovala téma kyberšikany a možností jej predchádzania ako aj riešenia za pomoci sociálnych pracovníkov.
V bakalárskej sekcii sa na prvom mieste umiestnili študentky Michaela Gajdošová a Katarína Luprichová s témou „Riziká moderných technológií v kontexte sociálnej práce“, ktorých školiteľkou bola prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD. Na druhom mieste sa umiestnila študentka Bianka Michalovičová s témou „Trestná činnosť páchaná mládežou“ a dve 3.miesta udelila komisia študentke Vivien Jávorkej s témou práce „Anorexia – spúšťač, správanie, dôsledky a formy pomoci v sociálnej práci“ a študentovi Andrejovi Kmeťovi súťažiacemu s témou „Vplyv pandémie COVID-19 na život mladých ľudí“.
V magisterskej sekcii sa na prvom mieste umiestnila študentka Bc. Darina Karvayová s témou „Problematika kyberšikany na základných školách v Trnave“, školiteľkou jej práce bola prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
Študentky umiestnené na prvých miestach sa zúčastnia 12.mája 2022 celoslovenského kola ŠVOČ, ktoré sa bude konať na Katedre sociálnej práce Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Všetkým súťažiacim ďakujeme za ich angažovanosť, za vytvorenie príjemnej, pozitívnej atmosféry a študentkám postupujúcim na celoslovenské kolo prajeme veľa šťastia pri prezentovaní nových výskumných zistení v odbore Sociálna práca.
Autorka: PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem