Univerzitný Októberfest 

Ako správne začať akademický rok 2023/2024?

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Naši študenti záchranári víťazmi medzinárodnej súťaže záchranných služieb RALLYE REJVÍZ

V dňoch 25. – 29. 05. 2022 sa študenti urgentnej zdravotnej starostlivosti zúčastnili na medzinárodnej súťaži zdravotníckych záchranných služieb RALLYE REJVÍZ 2022, ktorá sa konala v Českej republike – Kouty nad Dešnou. Našu univerzitu reprezentovali študenti Katedry klinických disciplín a urgentnej medicíny
Martina Šelestiaková, Daniela Špániková a Radovan Haško.
Študent a študentky súťažili v kategórii lekárske fakulty – medici a plnili 11 úloh v dennej aj nočnej etape. Tímy medikov boli v roli posádok RLP (rýchla lekárska pomoc) a plnili praktické úlohy z odboru urgentná medicína a medicína katastrof s kompetenciou lekára. Úlohy boli koncipované ako výjazdy ZZS (záchrannej zdravotnej služby). Študenti mali možnosť vyskúšať si praktické postupy pri poskytovaní prednemocničnej zdravotnej starostlivosti (PNS) a urgentnú nemocničnú neodkladnú starostlivosť. Veľký dôraz bol kladený na vyšetrenie a zaistenie pacienta, základnú a rozšírenú neodkladnú resuscitáciu. Pri prvotnom kontakte s pacientom bolo potrebné postupovať podľa doporučeného postupu pri vyšetrení a zaistenie urgentných stavov (algoritmus  ABCDE/SAPMLE). Pri náhlom zlyhaní jednej zo základných vitálnych funkcií museli študenti začať kardiopulmonálnu resuscitáciu (KPR). Študenti museli riešiť stavy pri závažných traumatických poraneniach u jednotlivca a základné postupy pri hromadnom postihnutí osôb. Zadania úloh boli koncipované ako modelové situácie na podklade skutočných výjazdov zo záchranárskej praxe.  
Po splnení všetkých náročných úloh sa naša posádka umiestnila na 1. mieste, za čo im patrí veľká vďaka a uznanie. Srdečne gratulujeme!
A ako vnímala účasť študentov na medzinárodnej súťaži členka víťazného tímu? Toto povedala Martina Šelestiaková, študentka tretieho ročníka Urgentnej zdravotnej starostlivosti:
Pre nás študentov bola súťaž Rallye Rejvíz 2022 nezabudnuteľný zážitok. Okrem modelových situácii si pre nás organizátori pripravili aj workshopy zamerané na zručnosti a vedomosti v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Súčasťou tímu bolo aj Krajské zdravotnícke operačné stredisko, ktoré nám odovzdalo zaujímavé informácie do praxe. Následne sme sa zúčastnili súťaže profesionálnych posádok ako figuranti a mohli sme sledovať, ako pri daných situáciách postupovali záchranári a lekári z praxe. Účasť na tejto súťaži nám dala veľa vedomostí a zručností. Bola to pre nás skvelá príprava na prichádzajúce štátnice a do praxe aj do nových zamestnaní. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať firme RZP a. s. Trenčín, v ktorej sme všetci členovia praxovali a od ktorých vzišiel prvotný podnet k účasti na súťaži. Taktiež sa chceme poďakovať učiteľom z katedry, ktorí sa nám 3 roky venovali a pripravili nás nielen na súťaž, ale aj kariérne uplatnenie sa v klinickej praxi“.

Fotogaléria: https://www.fsvaz.ukf.sk/index.php/sk/o-fakulte/fotogaleria/rallye-rejviz

 
Autorka textu: PhDr. Monika Mankovecká, PhD, KKDUM FSVaZ

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem