Univerzitný Októberfest 

Ako správne začať akademický rok 2023/2024?

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Kurz rómskeho jazyka pre pomáhajúce profesie

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach v spolupráci s Ústavom romologických štúdií FSVaZ UKF v Nitre realizoval kurz rómskeho jazyka pre pracovníkov ÚPSVaR v Leviciach. Vzdelávanie realizoval odborník na rómsky jazyk, PhDr. Milan Samko, PhD., z Ústavu romologických štúdií.
Cieľom účastníčok a účastníkov vzdelávania bolo nadobudnúť jednoduchú komunikačnú kompetenciu v rómskom jazyku
vzťahujúcu sa na bežné situácie pri výkone pomáhajúcej profesie v kategórii základného repertoára slov, jednoduchých fráz, základných gramatických štruktúr a typov viet.
Vzdelávanie sa zameriavalo aj na posilnenie interakčnej kompetencie pomáhajúceho pracovníka vo vzťahu k rómsky hovoriacim klientom. Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania v rómskom jazyku v rozsahu 48 hodín si prevzalo z rúk PhDr. Milana Samka, PhD., pracovníka Ústavu romologických štúdií FSVaZ UKF v Nitre a Mgr. Jozefa Mészároša riaditeľa odboru sociálnych vecí a rodiny ÚPSVaR v Leviciach 17 úspešných absolventov.
Absolventkám a absolventom vzdelávania gratulujeme a želáme úspešnú komunikáciu v rómskom jazyku pri výkone svojej profesie.
Autor: PhDr. Milan Samko, PhD., Ústav romologických štúdií

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem