Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva oznamuje, že II. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2024/2025 sa neuskutoční v žiadnom študijnom odbore.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Prvá pomoc na Olympijskom dni ZŠ kniežaťa Pribinu

Dňa 27.6.2022 sa študentky druhého ročníka študijného programu ošetrovateľstvo z Katedry ošetrovateľstva FSVaZ UKF v Nitre zúčastnili veľmi zaujímavej akcii ZŠ kniežaťa Pribinu v Nitre s názvom Olympijský deň. Naše študentky boli na stanovištiach zabezpečujúcich aktivity v súvislosti s poskytovaním prvej pomoci. Pod odborným vedením Dr. Pavelovej inštruovali žiakov všetkých ročníkov o postupoch poskytovania prvej pomoci.
Hlavným zameraním bolo sprostredkovanie kontaktu s modelmi pre poskytovanie resuscitácie, pre spriechodnenie dýchacích ciest, pre zastavenie krvácania, či znehybnenie zlomeniny. Naše študentky Dominika, Karin a Natália inštruovali žiakov k praktickej skúsenosti poskytovania prvej pomoci podľa odporúčaných postupov. Otázkami "pravda" alebo "nepravda" podnecovali žiakov k diskusii o mýtoch v poskytovaní prvej pomoci.
Horúci deň sme zakončili spokojne a už teraz sa tešíme na ďalšie podobné aktivity, ktorými krok za krom už u detí, podporíme morálnu povinnosť občanov poskytnúť prvú pomoc.
 

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem