Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva oznamuje, že II. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2024/2025 sa neuskutoční v žiadnom študijnom odbore.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Tretia misia univerzít - ako ju napĺňa Katedra ošetrovateľstva FSVaZ

Tretia misia univerzít na Slovensku je zvyčajne označovaná ako  prehlbovanie vzťahov s verejnosťou a spoločenského vplyvu vzdelávacích inštitúcií. Sú to aktivity, ktoré buď organizujeme pre verejnosť, alebo sme súčasťou podujatí organizovaných komunitou, mestom, obcou. Takouto akciou bol aj 3. septembra organizovaný Čabský kotlík 2022 – tretí ročník súťaže vo varení gulášu v obci Čab.
Keďže to bola akcia, ktorá súvisí s výživou, naša kolegyňa, PhDr. Ľubka Poledníková, PhD., ako odborníčka na výživu bola členkou poroty, ktorá nemala ľahkú úlohu vybrať z 24 súťažných tímov tie najlepšie. Pani doktorka je skúsená hodnotiteľka zo ŠVOČ, a tak svoju úlohu zvládla veľmi dobre. V porote bolo vidieť, že si jej členovia rozumeli a súťažiacich nielen hodnotili podľa zvolených kritérií, ale im aj čo to poradili. Ďalšie zástupkyne z našej katedry boli zdravotnícko- pedagogická hliadka - poskytovali prvú pomoc, zväčša pri rezných poraneniach, a učili záujemcov poskytovať prvú pomoc. Bola to dobrá príležitosť, aby si verejnosť, obyvatelia obce, súťažiaci aj návštevníci zo širokého okolia, ktorých bolo kolo 1000, vyskúšali tie najdôležitejšie úkony prvej pomoci na figurínach. Mali možnosť  vyskúšať a naučiť sa resuscitáciu dospelého a dieťaťa (dojčaťa aj staršieho dieťaťa), úkony potrebné na odstránenie cudzieho telesa v dýchacích cestách. Najväčší záujem však bol o tréning práce s prístrojom AED - prenosným  automatickým defibrilátorom,  moderným zdravotníckym prístrojom, určeným aj pre laickú verejnosť.  Prístroj je možné nájsť v nákupných centrách, staniciach a veľkým snom a výzvou  nielen záchranárov je, aby boli takéto prístroje aj v obciach a mestách.  Ak sme v situácii, kedy poskytujeme reálne prvú pomoc  svojmu blízkemu, je dobré, ak máme úkony precvičené na figurínach a o prístroji, ktorý nám vie pomôcť pri resuscitácii to platí dvojnásobne. Ľudia sa často boja prístroj použiť práve preto, lebo nemajú „zážitok“ z tréningu, Ten im sprostredkovali študentky ošetrovateľstva Ninka Hrúziková a Ľubka Grigová spolu s PhDr. Miroslavou Líškovou, PhD. V mene vedenia obce sa chcem aj touto cestou poďakovať vedúcej Katedry ošetrovateľstva, doc. PhDr. Andrei Solgajovej, PhD., vedúcej Katedry klinických disciplín a urgentnej medicíny, Bc. PhDr. Monike Mankoveckej, PhD., kolegyni Bc.PhDr. Dane Brázdilovej, PhD. za pomoc pri zabezpečení pomôcok, kolegyni PhDr. Ľubke Poledníkovej PhD. a študentkám za odovzdanie svojej múdrosti a skúsenosti návštevníkom podujatia.
Podujatie bolo verejnosťou hodnotené kladne, o čom svedčia aj príspevky na sociálnych sieťach a my sa tešíme na plnenie tretej misie univerzity aj pri ďalších aktivitách.
 
 
PhDr. Miroslava Líšková, PhD.
odborná asistentka Katedry ošetrovateľstva, zástupkyňa starostu obce Čab

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem