Univerzitný Októberfest 

Ako správne začať akademický rok 2023/2024?

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Významné medzinárodné sympózium na Katedre ošetrovateľstva

V dňoch 8.9. – 9.9. 2022 sa na pôde FSVaZ UKF v Nitre uskutočnilo významné medzinárodné sympózium s názvom „Ošetrovateľstvo v 21. storočí v procese zmien“. Organizátorom 14-teho ročníka vedeckého  podujatia bola Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF v Nitre. Slávnostne podujatie otvorila doc. PhDr. Martina Pavlíková, PhD., prorektorka pre medzinárodné vzťahy UKF v Nitre, v zastúpení prof. RNDr. Libora Vozára, CSc.
rektora UKF v Nitre,
ktorý zároveň prevzal záštitu nad vedeckým podujatím. Významnými hosťami podujatia boli zástupcovia partnerských univerzít – Jihočeskej univerzity v Českých Budějoviciach, Univerzity v Debrecene a Univerzity v Rzeszowe.
Vedecké podujatie napĺňa parametre udržateľnosti medzinárodnej spolupráce v zdravotníckych odboroch, v ktorých je stále o čom diskutovať – tak ako o tom napovedal aj názov a obsah programu sympózia. Na vedeckom podujatí sa zúčastnilo približne 100 účastníkov, ktorí mali možnosť podeliť sa o skúsenosti a trendy v praxi, ako aj o potreby postcovidovskej výzvy pre vzdelávanie sestier a ostatných zdravotníckych pracovníkov. Vedecké podujatie naplnilo očakávania a podporilo odhodlanie pokračovať v tejto zmysluplnej tradícii už o rok na Univerzite v Rzeszowe.
Za organizovanie sympózia a vytvorenie priaznivej pracovnej a priateľskej klímy vyslovujeme poďakovanie celému organizačnému tímu a kolektívu Katedry ošetrovateľstva FSVaZ UKF v Nitre, kolegyniam z Ekonomického oddelenia, ďalším kolegom a kolegyniam FSVaZ UKF v Nitre, a za spoluprácu ďakujeme aj ďalším pracoviskám univerzity, Katedre translatológie FF UKF v Nitre, Katedre hudby PF UKF v Nitre a Oddeleniu médií  UKF v Nitre.
 
 
doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD., Katedra ošetrovateľstva FSVaZ

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem