Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva oznamuje, že II. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2024/2025 sa neuskutoční v žiadnom študijnom odbore.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Erasmus mobilita na Ostravskej univerzite v Ostrave

V dňoch 19.-23.9.2022 absolvovali Erasmus mobilitu na Ostravskej univerzite vedúca Katedry sociálnej práce a sociálnych vied, prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD. a členka katedry, doc. PhDr. Elena Gažiková, PhD. Bohatý program na nové informácie a zážitky bol zameraný najmä na zdravotno-sociálnu oblasť, paliatívnu a hospicovú starostlivosť a problematiku sociálno- právnej ochrany detí v ČR.
Pobytom ich sprevádzala vedúca Katedry zdravotnĕ-sociálních studií Ostravskej univerzity, doc. Mgr. Lenka Krhutová, PhD. Prvý deň strávili s členmi multidisciplinárneho tímu mobilného hospicu Ondrášek. Venovala sa im pani riaditeľka, Bc. Bronislava Husovská, DiS., ktorá hovorila o vzniku hospicu a jeho štruktúre a sociálne pracovníčky, Zuzana Eyermannová a Kateřina Poledníková, s ktorými rozoberali náplň ich práce a zameranie na detského aj dospelého klienta. Popoludnie strávili v Hospici sv. Lukáše, kde sa im venovala vedúca strediska, Mgr. Bc. Alexandra Čubová. Ďalší deň navštívili poradenské a mediační centrum a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Spolu pro rodinu. Následne absolvovali stretnutia s vedúcou Katedry sociálnej práce, Mgr. et Mgr. Barborou Gřundělovou, Ph.D. a s vedúcou Katedry zdravotně-sociálních studií FSS OU, doc. Mgr. Lenkou Krhutovou, Ph.D., ktoré ich oboznámili s charakteristikou, študijnými programami a výskumnými aktivitami svojich katedier. Večer patril kultúre – divadelnému predstaveniu Pusťte mě ven! s výbornou českou herečkou Ivou Janžurovou.
Veľmi inšpiratívne bolo Centrum provázení na Detskej klinike vo Fakultnej nemocnici Ostrava v spoločnosti vedúcej strediska, Mgr. Ivy Kuzníkovej, Ph.D. a vrchnej sestry, Bc. Katiny Svěchovskej. Centrum provázení je miestom, kde zdravotne-sociálne pracovníčky poskytujú zdravotne-sociálne poradenstvo, podporu a sprevádzanie od okamžiku oznámenia diagnózy pre rodičov predčasne narodených detí, detí vo vážnom zdravotnom stave, so vzácnym ochorením či zdravotným postihnutím. Priestormi a fondami Univerzitnej knižnice Ostravskej univerzity, konkrétne novootvorenej študovne Jacka Rupnika a strediska pre študentov so špecifickými potrebami Centrum Pyramida ich previedol Petr Figala. Na záver sa stretli s garantkou Mgr. študijného programu Sociálna práca so špecializáciou Sociálna práca s rodinou Mgr. Monikou Chrenkovou, Ph.D., ktorá je súčasne prodekankou pre štúdium na Fakulte sociálních studií Ostravskej univerzity. Hovorili spolu o študijných programoch a výskumnej činnosti a o možnej spolupráci s KSPaSV UKF v Nitre. Erasmus mobility sú veľmi dobrým zdrojom nových informácií, kontaktov, zážitkov a možností ďalšieho profesijného rozvoja.    
 
 
Autorka textu a foto: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem