Univerzitný Októberfest 

Ako správne začať akademický rok 2023/2024?

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

SocNet98 - stretnutie koordinátorov európskej siete univerzít sociálnej práce 2022 na UKF v Nitre

V dňoch 11.-13.10.2022 sa na pôde Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre uskutočnilo medzinárodné stretnutie koordinátorov európskej siete univerzít v sociálnej práci SocNet 98, ktoré združuje 18 univerzitných partnerov z 13 európskych krajín.
Celým programom ich sprevádzala koordinátorka siete za UKF, prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD., vedúca Katedry sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ
a prof. PhDr. Michal Kozubík, PhD., katedrový Erasmus koordinátor.
„V roku 2016 ma oslovil belgický kolega, Raf Sondervorst z University College Leuven-Limburg, s ktorým som už niekoľko rokov spolupracovala na vzdelávacích projektoch zameraných na sexuálne zneužívanie a zanedbávanie detí, či kyberšikanu, že by ma rád predstavil partnerom z európskej siete univerzít SocNet, aby sme sa stali reprezentantmi za Slovensko. Bolo a je to pre mňa cťou, byť súčasťou SocNet 98, je to skvelá príležitosť pre študentov aj učiteľov vidieť, myslieť  a konať v medzinárodnom kontexte,“ povedala prof. Martina Mojtová.   
Program bol naplánovaný od rána do večera. Prvý deň sme sa zamerali na evaluáciu International University Week 2022, ktoré prebehli na univerzitách v Rakúsku, Nórsku, Španielsku a v Belgicku. Veľkú časť sme venovali príprave International University Week 2023, ktoré sa uskutoční 16. – 21. apríla 2023 na univerzitách v Rakúsku (Linz), Nemecku (Emden) a v Čechách (České Budějovice), do ktorých sa môžu zapojiť študenti aj učitelia zo všetkých partnerských univerzít. Tu sú témy IUW´s 2023:
 • Rakúsko: University of Applied Sciences Upper Austria, Linz:
  Participation social work
 • Čechy: Jihočeská univerzita České Budějovice:
  Social work and its diversity
 • Nemecko: University of Applied Sciences Emden/Leer, Emden:
  Supporting Families, Children and Youth in their Environment
Tiež sme sa venovali témam ďalších stretnutí koordinátorov, pravidiel a prijímania nových partnerov. Okrem diskusie na fakulte sme navštívili neziskovú organizáciu Centrum Slniečko, kde im riaditeľka, PhDr. Mariana Kováčová, PhD. spolu s kolegyňou Deniskou predstavili vybudovaný systém pomoci pre obete domáceho násilia a týrané sexuálne zneužívané deti vrátane programu pre deti s názvom Kozmo. S podporou nitrianskeho biskupského úradu sme pripravili prehliadku mesta, konkrétne návštevu Diecéznej knižnice a následne Nitrianskeho hradu, ktoré očarili našich hostí.
Zamerali sme sa aj na ďalšie možnosti spolupráce v podobe spoločných projektov, publikácií, Erasmus stáží, prednáškových a študijných pobytov, kde máme možnosť spoznávať nových ľudí, obsah a formy vzdelávania na vysokých školách, tradície a kultúry.
Počas diskusií sme sa nevyhli ani aktuálnym témam dopadu vojny na Ukrajine, situácii s ukrajinskými utečencami, energetickej kríze alebo problémom s nedostatkom lekárov a zdravotníckeho personálu, ktorý nie je problémom len na Slovensku, ale v celej Európe, Nemecko, Fínsko, Nórsko nevynímajúc.
Medzi členov SocNet98 aktuálne patria univerzity z Fínska (Humak University of Applied Sciences, Helsinki), Holandska (Hanzehogeschool Groningen), Nórska (University of South-Eastern Norway, Porsgrunn), Nemecka (City University of Applied Sciences, Bremen, University of Applied Sciences Emden/Leer a Ernst-Abbe-University of Applied Sciences, Jena), Belgicka (PXL University of Applied Sciences and Arts Hasselt a University College Leuven-Limburg, Leuven), Rakúska (University of Applied Sciences, St. Pölten a University of Applied Sciences Upper Austria, Linz), Dánska (University College Lillebaelt, Odense), Francúzska (University Toulouse 2 Jean-Jaures IUT Figeac), Španielska (University of Girona, Faculty of Education and Psychology), Českej republiky (Jihočeská Univerzita, České Budějovice a Vysoká škola polytechnická, Jihlava), Anglicka (Bournemouth University), Škótska (Edinburgh Napier University) a Slovenska (FSVaZ Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre).
Hlavné aktivity SocNet 98:
 • Medzinárodný týždeň univerzít (IUW), ktorý organizujú 4 vopred dohodnuté univerzity vo vybraných krajinách na rôzne témy každý letný semester.
 • Každoročné stretnutie koordinátorov, ktoré organizuje jeden z partnerov v zimnom semestri.
 • Individuálne učiteľské výmenné / vyučovacie aktivity pod záštitou Erasmus +.

Fotogaléria: https://www.fsvaz.ukf.sk/index.php/sk/o-fakulte/fotogaleria/socnet98-stretnutie-koordinatorov-europskej-siete-univerzit-socialnej-prace-2022-na-ukf-v-nitre

Text: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD., FSVaZ – Katedra sociálnej práce a sociálnych vied
Foto: Stanislav Chovanec, archív Martiny Mojtovej

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem