Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva oznamuje, že II. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2024/2025 sa neuskutoční v žiadnom študijnom odbore.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Študentská káva a koláčik pomáhala osamelým seniorom a rodinám v núdzi

Október je mesiac prejavenia úcty voči starším ľuďom a študentky a študenti prvého ročníka magisterského štúdia sociálnej práce na FSVaZ sa rozhodli reagovať na výzvu terénnej sociálnej práce v obci Mojmírovce a zorganizovali charitatívnu akciu. Dňa 19.10.2022 na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva rozvoniavala káva, čaj a koláčiky od výmyslu sveta. Študentky sociálnej práce venovali svoj čas
a energiu príprave improvizovaného stánku s občerstvením pre  fakultnú akademickú komunitu a s úsmevom a nadšením prezentovali svoju myšlienku podať pomocnú ruku osamelým seniorom a sociálne slabším rodinám. Každý sa mohol občerstviť ponúkanou kávou, čajom, koláčikom alebo pagáčikom a zároveň prispieť symbolickou sumou na trvanlivé potraviny pre ľudí v núdzi. Za vyzbieranú čiastku organizátorky nakúpili trvanlivé potraviny a odovzdali terénny sociálnym pracovníčkam. Tie boli nesmierne vďačné a milo prekvapené, koľko ľudí sa na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF do pomoci zapojilo. „ Nakúpené potraviny budú určené na Vianočné pečenie pre naše matky a deti, a taktiež poputujú do domácností osamelých seniorov. Dar sme dostali od Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF Nitra. Srdečne ďakujeme PhDr. Kataríne Minarovičovej PhD., PhDr. Ivanovi Rácovi PhD. a  študentkám IV. ročníka sociálnej práce za ich pomoc a organizáciu charitatívnej akcie,“ informovali terénne sociálne pracovníčky v Mojmírovciach.
A aký ohlas mala študentská káva a koláčik medzi študentami, ktorí neváhali prispieť svojou prácou, energiou alebo eurom?
Viktória Zupková: „Ďakujeme veľmi pekne hlavne pánovi dekanovi doc. PhDr. Rastislavovi Rosinskému, PhD. za možnosť zrealizovať dobrovoľnícku aktivitu. Za hlavnú myšlienku a motiváciu vďačíme pánovi doc. PhDr. Ivanovi Rácovi, PhD. a v neposlednom rade patrí veľká vďaka pani prodekanke pre vonkajšie vzťahy a rozvoj PhDr. Miroslave Čerešníkovej, PhD. za celé knowhow a jej nápomocnosť pri organizovaní.”
Nikolet Bobeková : „Ďalší špeciálny deň v škole. Som rada, že som mohla fotoaparátom zachytiť a trochu vám ukázať, aký pekný bol tento deň. Skutočne veľa smiechu, dobrého jedla a hlavne dobrosrdečných ľudí, ktorí spoločne vytvorili a prispeli na dobrú vec.“
Karolína Horňáková : “ Verím, že spoločne vytvoríme viac takýchto dobrovoľníckych aktivít, ktorými spájame študentov medzi sebou, vytvárame príjemnú atmosféru počas vyučovacieho dňa a pritom profesionálne pomáhame. Mám z nás skvelý pocit.“
Viktória Ďuráková : Rada by som vyzdvihla, že idea napiecť a navariť kávičku či čaj vo vestibule za symbolický príspevok vznikla u našej vedúcej skupiny Viktórie Zupkovej. To vďaka jej organizácii a motivácii, sme to spoločne dotiahli do úspešného konca. Každý prispel čím mohol a v závere sme vyzbierali sumu 300€, spravili nákup a odovzdali terénnej sociálnej práci do Mojmíroviec.“
Nikola Zavadilová : “Ďalšia super zorganizovaná akcia v škole.
Na fakulte máme radosť z toho, že naša fakultná komunita sa posilňuje, rozširuje dobro a napĺňa myšlienku #naslismesavpomahani!
Autorka textu:
 PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD., prodekanka pre vonkajšie vzťahy a rozvoj FSVaZ
Bc. Viktoria Zupková
Autorka fotografií: Bc. Nikoleta BobekováKontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem