Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva oznamuje, že II. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2024/2025 sa neuskutoční v žiadnom študijnom odbore.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Pracovné stretnutie Erasmus+ v Barcelone

V dňoch 17.10. - 19.10.2022 sa pedagógovia z Katedry ošetrovateľstva a Katedry psychologických vied FSVaZ UKF v Nitre zúčastnili pracovného stretnutia v rámci Erasmus+ projektu "A new Agenda for Nurse Educator in Europe" na Universitat Internacional de Catalunya v Barcelone. Pracovné stretnutie bolo zamerané na plánovanie ďalších aktivít v rámci projektu vrátane diseminácie výsledkov projektu, ako aj plánovanie ďalšej spolupráce. Oblasť novej role pedagóga sestier prináša nové výzvy a problémy, na ktoré je potrebné reagovať a podporovať nové kompetencie pedagógov aj v kontinuálnom vzdelávaní.
Nové príležitosti prinášajú nové možnosti pre zmenu v oblasti vzdelávania pedagógov, najmä v rozvíjaní ich pedagogickej kompetencie ako aj v posilňovaní ich vzájomnej spolupráce a postavenia v celej EÚ.

doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD.
PhDr. Dana Zrubcová, PhD.
prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem