Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva oznamuje, že II. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2024/2025 sa neuskutoční v žiadnom študijnom odbore.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Vzdelávanie pedagógov sestier v európskom kontexte

Vzdelávanie sestier a vzdelávaní pedagógov sestier je často diskutovanou témou. V súčasnosti neexistujú žiadne spoločné minimálne požiadavky pre vzdelávanie pedagógov sestier, napriek tomu, že vzdelávanie sestier je regulované. Viaceré európske univerzity diskutujú o riešení súčasnej situácie v oblasti kompetencií a vzdelávania pedagógov sestier v EÚ. Kolegovia z University of Turku a University of Eastern Finland zorganizovali seminárny deň za účelom  diskutovať o vzdelávaní sestier
a vzdelávaní pedagógov sestier v rôznych krajinách. O súčasnom stave a rozvoji vzdelávania sestier a pedagógov sestier v Slovenskej republike mali prednášku PhDr. Dana Zrubcová, PhD. a doc. PhDr. Andrea Solgajová, PhD., ktoré zároveň bližšie predstavili vzdelávanie sestier na našej univerzite. Diskusie o vzdelávaní pedagógov sestier boli veľmi zaujímavé, vychádzajúce nielen z porovnaní vzdelávania medzi európskymi krajinami ako napríklad v Estónsku, Fínsku, či v Nemecku ale i mimoeurópskych krajín, napríklad na Filipínach.
Autorka: doc. Andrea Solgajová, PhD.

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem