Univerzitný Októberfest 

Ako správne začať akademický rok 2023/2024?

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Podpora zdravia a výchova k zdraviu

Dňa 8.11.2022 sa uskutočnilo v priestoroch vestibulu hlavnej budovy UKF v Nitre podujatie organizované Katedrou ošetrovateľstva s názvom „Podpora zdravia a výchova k zdraviu“. Toto podujatie bolo organizované v rámci Týždňa vedy a techniky na univerzite. Cieľom akcie, ktorej sa zúčastnili študenti druhého ročníka študijného odboru Ošetrovateľstvo, bolo zabezpečenie prístupu k informáciám, ktoré pomôžu ovplyvniť správanie sa človeka k svojmu zdraviu. Išlo predovšetkým o sprostredkovanie zásad zdravého životného štýlu, duševnej hygieny a poradenstvo v prevencii najmä
civilizačných chorôb.
Študenti realizovali meranie krvného tlaku, tukov a cukru v krvi, celkový podiel tuku v organizme, BMI (Body Mass Index). Na základe nameraných hodnôt, vo vzťahu k údajom ako vek, hmotnosť, pohybová aktivita, boli respondenti informovaní o výsledkoch. V prípade nameraných hodnôt, ktoré vybočovali z fyziologického rozmedzia, uskutočnili študenti v spolupráci s pedagógmi poradenskú činnosť.
Forma zdravotnej výchovy sa uskutočňovala nielen slovom ale i tlačenou formou, prostredníctvom informačných letákov s rôznym zameraním na prevenciu ochorení a na podporu a ochranu zdravia. Podujatie bolo účastníkmi prijaté veľmi pozitívne.
 
 
PhDr. Alica Slamková, PhD. Katedra ošetrovateľstva, FSVaZ, UKF v Nitre

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem