Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva oznamuje, že II. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2024/2025 sa neuskutoční v žiadnom študijnom odbore.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Vianočné posolstvo – darovať a byť obdarovaný

Adventný 30. november 2022 bol na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva a na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre naplnený vianočnou atmosférou vďaka benefičnému podujatiu Vianočné posolstvo – darovať a byť obdarovaný.
Už od roku 2015 sa v adventnom období stáva univerzita miestom predvianočných stretnutí klientov zariadení sociálnych služieb, študentov a zamestnancov univerzity. Podujatie inšpiruje ľudí k uvažovaniu o dobrovoľníckej činnosti a k aktívnemu zapojeniu sa do pomoci pre tých, ktorí našu
pomoc potrebujú.
V univerzitných priestoroch sa stretli zamestnanci a klienti z 12 zariadení sociálnych služieb z Nitrianskeho samosprávneho kraja, zamestnanci a študenti univerzity a aj verejnosť. V obyčajných ľudských rozhovoroch mali možnosť obdarovať svojou pozornosťou a záujmom tých, ktorým kontakt s bežným svetom obmedzuje ochorenie a v posledných troch rokoch aj pandémia ochorenia Covid 19.
Zariadenia zároveň prezentovali umeleckú vianočnú tvorbu svojich klientov a klientiek, z ktorej mali návštevníci podujatia možnosť vybrať si pre seba alebo svojich blízkych darček, ktorý im v predvianočnom čase prinesie domov tvorivosť, spomienky a túžby ľudí, ktorí dni svojho života trávia mimo svojich rodín, v inštitucionalizovanej starostlivosti. Kúpou darčeka je jeho tvorca obdarovaný pozornosťou, uznaním a ocenením svojej práce.
Klienti zariadení sociálnych služieb sa mali možnosť stretnúť aj so študentami univerzity a dokonca aj so študentkami a študentmi, pre ktorých sú ich zariadenia zároveň praxovými zariadeniami pre výkon odbornej praxe sociálnej práce. A stretnutia to boli, na základe slov klientiek a klientov, naozaj radostné. Inšpiratívne boli aj stretnutia s našimi absolventkami, ktoré sú vo výkone sociálnej práce úspešné.
Sme veľmi radi, že sa nám na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva aj prostredníctvom Vianočného posolstva darí budovať mosty medzi akademickým vzdelávaním a praxou v pomáhajúcich profesiách.
Ďakujeme všetkým, ktorý sa na príprave a realizácii podujatia podieľali. Zariadeniam sociálnych služieb, ktoré prijali naše pozvanie, rektorátu UKF za technickú a propagačnú podporu a študentkám našej fakulty, ktoré sprevádzali hostí zo zariadení sociálnych služieb a prezentovali ich aktivity a vianočné výrobky študentkám a študentom fakulty, ale aj verejnosti.
Autorky:
PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD., prodekanka FSVaZ pre vonkajšie vzťahy a rozvoj
PhDr. Katarína Minarovičová, PhD., zástupkyňa vedúcej Katedry sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ
Autor fotografií: Bc. Ľubomír Balko

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem