Univerzitný Októberfest 

Ako správne začať akademický rok 2023/2024?

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Košické dni sociálnej práce

Dňa 25.11.2022 sa v priestoroch Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach konal 10. ročník vedeckej konferencie - Košické dni sociálnej práce, ktorej ústrednou témou bola “Súčasnosť a budúcnosť sociálnej práce v reflexiách spoločenských zmien”. Na konferencii s medzinárodnou účasťou odzneli prednášky o aktuálnych spoločenských problémoch. UKF v Nitre reprezentovala vedúca Katedry sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ, prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD., ktorá vystúpila s jednou z pozvaných hlavných prednášok na tému:
„Sociálny pracovník v systéme moderného zdravotníctva.“ Ďalšiu prednášku s názvom „Premeny v spoločnosti a ich reflexie v teórii a praxi sociálnej práce v Českej republike“ predniesol prof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D., Dr.h.c. z Ostravskej univerzity. Celá konferencia sa niesla v príjemnom priateľskom duchu s odborníkmi v oblasti sociálnej práce z univerzít, organizácií a inštitúcií zo Slovenska a Čiech.

Fotogaléria: https://www.fsvaz.ukf.sk/index.php/sk/o-fakulte/fotogaleria/kosicke-dni-socialnej-prace

Text a foto: archív prof. Martiny MojtovejKontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem