Univerzitný Októberfest 

Ako správne začať akademický rok 2023/2024?

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Integrovaný medzinárodný študijný program Erasmus Mundus

Spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus (EMJMD) je prestížny integrovaný medzinárodný študijný program, ktorý poskytuje medzinárodné konzorcium inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. Už druhý rok prebieha realizácia magisterského programu European Joint Master in Social Work with Children and Youth (ESWOCHY = Sociálna práca s deťmi a mládežou) na štyroch partnerských vysokých školách, a to Mykolas Romeris University
vo Vilniuse v Litve,
Riga Stradins University v Lotyšsku, Katolícka univerzita v Ružomberku a Lisbon University Institute v Portugalsku. V rámci spolupráce s Katolíckou univerzitou v Ružomberku a vďaka prorektorke pre zahraničné vzťahy a mobility, doc. PhDr. Markéte Rusnákovej, PhD., sa súčasťou tohto medzinárodného projektu stala aj vedúca Katedry sociálnej práce a sociálnych vied, prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD. Prvé decembrové dni v rámci predmetu Children and Youth intercultural communication  prednášala o verbálnej a neverbálnej komunikácii, čo ju uľahčuje a čo sťažuje, a pomocou interaktívnych metód a techník ukázala možnosti ako efektívne komunikovať a konštruktívne riešiť konflikty. „Bola to veľká výzva pracovať so študentmi doslova z rôznych kútov sveta - Brazília, Taliansko, Ghana, Filipíny, Fínsko, Pakistan, Nigéria, Bangladéš, Kirgizstan, Indonézia. Nešlo iba o názov predmetu Interkultúrna komunikácia detí a mládeže, ale o reálne multikultúrne spoločenstvo. Mladí ľudia túžiaci po vedomostiach, veľmi komunikatívni, aktívni a kreatívni. Radi a ochotne sa podelili s informáciami, tradíciami a životom v ich krajine. Presne v týchto chvíľach si človek má možnosť naplno uvedomiť, že rozdielnosť nás nerozdeľuje, ale spája. V ľudskosti a snahe pomôcť ľuďom mať lepší a krajší život. Ďakujem za túto možnosť. Byť len tak s ľuďmi...preto si dovolím pozvať aj študentov UKF, aby sa nebáli a viac zapájali do Erasmus mobilít. Všetko, čo sa v zahraničí naučíte vás len obohatí a nikdy neviete, kedy skúsenosti z inej univerzity či kultúry využijete vo vašom osobnom či profesijnom živote,“ dodala prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
 
 
Foto: archív prof. Martiny Mojtovej

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem