Univerzitný Októberfest 

Ako správne začať akademický rok 2023/2024?

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Štipendijné pobyty SAIA

Termín podávania žiadostí bol predĺžený do 31. 1. 2023 do 16.00 hod. 
V rámci štipendijných ponúk udeľovaných na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd sa študenti, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci môžu uchádzať o nasledovné typy pobytov: 
 • študijné pobyty,  
 • výskumné pobyty,  
 • prednáškové pobyty, 
  a  
 • letné jazykové školy.  

Zmenená uzávierka na štipendijné pobyty do 16 krajín sveta platí pre akademický rok 2023/2024 a letné kurzy počas leta 2023 a týka sa nasledovných krajín: 

 • Belgicko  
 • Bielorusko  
 • Bulharsko  
 • Česko  
 • Egypt  
 • Grécko  
 • Chorvátsko  
 • Kazachstan  
 • Maďarsko  
 • Moldavsko  
 • Poľsko  
 • Rumunsko  
 • Severné Macedónsko  
 • Slovinsko  
 • Srbsko  
 • Ukrajina.  
V nasledovnej tabuľke nájdu záujemcovia o štipendijné pobyty prehľad krajín a všetkých štipendijných ponúk zoradených v abecednom poradí spolu s webovými odkazmi, ktoré majú zmenenú uzávierku podávania žiadostí na 31. január 2023 do 16.00 hod.:   
Belgicko  
   
Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Belgicka.  
Bielorusko  
Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Bieloruska.  
Bulharsko  
Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Bulharska.  
Česko  
Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Česka.  
Egypt  
Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Egypta.  
Grécko  
Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Grécka.  
Chorvátsko  
Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Chorvátska.  
Kazachstan  
Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Kazachstanu.  
Maďarsko  
Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Maďarska.  
Moldavsko  
Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Moldavska.  
Poľsko  
Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Poľska.  
Rumunsko  
Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Rumunska.  
Severné Macedónsko  
Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Severného Macedónska.  
Slovinsko  
Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Slovinska.  
Srbsko  
Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Srbska.  
Ukrajina  
Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Ukrajiny.  

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem