Univerzitný Októberfest 

Ako správne začať akademický rok 2023/2024?

No predsa fantastickou zábavou, skvelou hudbou a vynikajúcou atmosférou, o ktorú sa aj tento rok postará Študentský parlament UKF so Študentským centrom UKF.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Deň otvorených dverí na FSVaZ 16.2.2023

Na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva v týchto dňoch žijeme prípravami v poradí druhého Dňa otvorených dverí v tomto akademickom roku.
Ak je tvojím snom nájsť naplnenie svojho života v pomoci iným, ak je pre teba dôležité podať pomocnú ruku človeku v núdzi, zachrániť mu život alebo ho sprevádzať životnou situáciou, v ktorej potrebuje oporu, tak Ťa radi privítame na FSVaZ dňa 16.2.2023 a predstavíme Ti celú ponuku našich študijných programov. Čakajú ťa interaktívne prezentácie, mnoho aktivít a otvorené hodiny, na ktorých môžeš zažiť pravú akademickú atmosféru.
 
A ponúkame Ti aj niekoľko dôvodov, prečo študovať práve u nás:
 • aj keď sú vyučujúci medzinárodne uznávaní odborníci, sú pre študentov v prvom rade ľuďmi a partnermi,
 • pomôžeme Ti zapojiť sa do širokého spektra dobrovoľníckych aktivít,
FSVaZ bude mať „otvorené dvere“ pre všetkých záujemcov o štúdium dňa 16.2.2023 od 10.00, kedy Vás privíta dekan FSVaZ. Poskytneme Vám základné informácie o fakulte, prijímacom konaní a odpovieme na otázky.
Na jednotlivých pracoviskách Vás čaká tento program a veľa inšpiratívnych stretnutí:
Katedra psychologických vied, Ústav aplikovanej psychológie
Miesto:  KPsV, Kraskova 1, Nitra, 7. poschodie
informácie o možnostiach štúdia
 • študijné programy, formy štúdia, profil absolventov
 • možnosti študijných pobytov a stáží pre študentov
prezentácia o pracovisku
 • personálne zabezpečenie katedry, spolupráca s inými pracoviskami
 • vedecko-výskumné aktivity katedry
spoznaj aktivity katedry
 • skúsenosti a zážitky študentov zo zahraničných mobilít
 • aktuálne psychologické experimenty študentov
 • psychologická podpora v Poradenskom centre UKF
Katedra sociálnej práce a sociálnych vied
Miesto:  KSPaSV, Kraskova 1, Nitra, 3. poschodie
 • Prezentácia štúdia v odbore sociálna práca
 • Workshopy:
10.30-11.15 „Efektívna komunikácia v práci sociálneho pracovníka“ – na workshope predstavíme komunikačné štýly a prvky efektívnej komunikácie, ktoré sú podstatné v práci sociálneho pracovníka. Upriamime pozornosť na problémy, ktoré môže spôsobiť nevhodná komunikácia s klientom v poradenskom procese. 
Miesto konania: miestnosť A-318 (3.poschodie), realizátorky: doc. PhDr. Elena Gažiková, PhD., PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.
11.15-12.00 „Profesia ľudskosti: sociálna práca a jej boj proti rasizmu, diskriminácii, opresii a xenofóbii.“ Workshop, na ktorom sa budeme venovať aktuálnemu dianiu vo svete a na Slovensku a iniciatívam bojujúcim za ľudské práva. Miesto konania: miestnosť A-318 (3.poschodie), realizátor: prof. PhDr. Michal Kozubík, PhD.
 
Katedra ošetrovateľstva
Miesto:  Kraskova 1, Nitra, miestnosť  A-506
informácie o možnostiach štúdia
 • študijný program, formy štúdia, profil absolventov
 • možnosti študijných pobytov a stáži pre študentov
prezentácia o pracovisku
 • personálne zabezpečenie katedry
 • vedecko-výskumné aktivity katedry
 • spolupráca katedry s inými pracoviskami a so zdravotníckymi zariadeniami
 • odborné učebne pre simulačné vzdelávanie a pre praktické precvičovanie ošetrovateľských postupov a techník na katedre - počítačovo riadené simulácie vo výučbe budúcich sestier
Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny
Miesto:  Kraskova 1, Nitra, miestnosť  A-508, 5. poschodie
 • Prezentácia študijného odboru urgentná zdravotná starostlivosť - diskusia so záujemcami o štúdium, informovanie o podmienkach a možnostiach štúdia
 • Prezentácia katedry (aktivity katedry, úspechy študentov na súťažiach)
 • Možnosť nácviku kardiopulmonálnej resuscitácie s použitím AED (automatického externého defibrilátora) s PC kontrolou
 • Odborná učebňa A-612, 6. poschodie – Techniky a postupy v UZS – cvičenia – vyučujúci Bc. PhDr. Monika Mankovecká, PhD. MPH
 
Ak aj vy cítite, že ste sa našli v pomáhaní, tak vás radi privítame u nás na FSVaZ! #naslismesavpomahani#fsvaz

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem