Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva oznamuje, že II. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2024/2025 sa neuskutoční v žiadnom študijnom odbore.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

DOD: Maturanti nahliadli do zákulisia fakulty

Deň otvorených dverí 16.2.2023 bol na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva najmä o inšpiratívnych stretnutiach a možnosti nahliadnuť do zákulisia študijných odborov sociálnych a zdravotníckych vied. Maturanti a maturantky sa zoznámili nielen s fakultou a ponúkanými študijnými programami, ale v osobných rozhovoroch s pedagógmi a študentami mohli dostať odpovede na všetky svoje otázky týkajúce sa štúdia u nás. Tí, ktorí sa zaujímajú o aktuálne sociálne témy mali možnosť zúčastniť sa interaktívnych workshopov.
Alebo si mohli vyskúšať, či dokážu správne postupovať pri záchrane života, ošetrovaní poranení alebo odbere krvi. Samozrejme, nie na živých ľuďoch, ale na našich simulačných modeloch.
Veríme, že všetky aktivity a stretnutia pomohli maturantom a maturantkám nájsť odpovede, ktoré potrebovali k rozhodnutiu plniť si svoj sen o budúcej kariére.  A dúfame, že mnohí z nich sa v septembri pripoja k našej študentskej a pedagogickej komunite, ktorá sa našla v pomáhaní. #naslismesavpomahani#fsvaz
PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD
prodekanka pre vonkajšie vzťahy a rozvoj FSVaZ UKF

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem