Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva oznamuje, že II. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2024/2025 sa neuskutoční v žiadnom študijnom odbore.

Chcete študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť?

Absolvent študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť je schopný poskytovať prednemocničnú starostlivosť osobe v ohrození zdravia a života, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť...

Chcete študovať ošetrovateľstvo?


Aktuálna komplikovaná situácia v zdravotníctve by Vás nemala odradiť od napĺňania Vašich osobných cieľov a poslania pomáhať ľuďom v chorobe a udržiavaní ich zdravia.

Chcete študovať sociálnu prácu?

 

„Sociálna práca nie je tak povolaním, je skôr poslaním v rámci profesionálnej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na križovatkách života.“ prof. PhDr. Ján Gabura, Csc.

Chcete študovať psychológiu?

 

A nájsť odpovede napríklad na otázku: Čo je šťastie a ako ho dosiahnuť? Ako vyvážiť rozum a cit? Prečo a ako vychádzať s ostatnými ľuďmi?

Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom

Na FSVaZ sa nám v tomto semestri podarilo obnoviť ponuku záujmového vzdelávania pre študentov a absolventov našej fakulty. Myšlienka rozvoja záujmového vzdelávania vznikla na fakulte v akademickom roku 2016/2017 a kurzy zamerané na rozvoj komunikačných a sociálnych zručností absolvovali desiatky našich študentov a absolventov.
Myšlienka rozvoja záujmového vzdelávania vznikla na fakulte v akademickom roku 2016/2017 a kurzy zamerané na rozvoj komunikačných a sociálnych zručností absolvovali desiatky našich študentov a absolventov.
„Cieľom záujmového vzdelávania je ponúknuť študentom atraktívne témy a oblasti, ktorých zvládnutie ich zvýhodní na trhu práce pred inými absolventmi pomáhajúcich profesií. Zo spätných väzieb našich absolventov vieme, že práve absolvované kurzy posunkového slovenského jazyka, rómskeho jazyka a reálií alebo vedenia rovesníckych skupín im pomohli získať prácu, o ktorú sa uchádzali, alebo sú nadobudnuté zručnosti prínosom pri výkone ich povolania," povedal dekan fakulty, doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD.
 
kvap krvi
Ďalšie stretnutie sa uskutoční 8. marca 2023.
 
V tomto akademickom roku ponúkame študentom Kurz posunkového slovenského jazyka, ktorý sme otvorili 1. marca 2023. Kurz sa stretol s nečakaným záujmom. Do kurzu sa prihlásilo a na prvé stretnutie prišlo 80 študentov a študentiek. Kurz bude prebiehať celý semester, vždy v stredu od 16.30 h. Za úspešné absolvovanie získa študent, okrem základov komunikácie, aj osvedčenie potvrdzujúce základné zručnosti v posunkovom slovenskom  jazyku. Naša ponuka, hoci pre študentov FSVaZ, oslovila aj študentov z iných fakúlt UKF a dokonca aj niekoľko nitrianskych maturantov. Samozrejme sme nikoho neodmietli a teší nás, že naše aktivity presahujú hranice fakulty.
 
 
Autorka: PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD., prodekanka FSVaZ pre vonkajšie vzťahy a rozvoj
Fotografie: Jana Krajčovičová, FSVaZ – Sekretariát dekana

Kontaktné informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1, 949 01, Nitra

tel: +421 37 6408 751

Študijné oddelenie
tel: +421 37 6408 757

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem